1. Privat
  2. /
  3. Spara och placera
  4. /
  5. Aktier och andra värdepapper
  6. /
  7. Prislista för värdepappersförvar

Prislista för värdepappersförvar

Förvar av inhemska och utländska värdepapper

Förvar av inhemska värdepapper

Euro (priserna inkl. moms 24 %)
Värdeandelskonto/mån inkl. den månad då kontot öppnas
(debiteras även för tomt värdeandelskonto)
3,75/månad
Värdepappersförvar, fysiska värdepapper
3,75/månad
Överföring av värdeandelskonto till Handelsbanken/värdeandelskonto
30,00
Överföring av värdeandelar till annat register/värdeandelsslag
30,00
Registrering/avregistrering av värdepapper i förvar då affären förmedlats av annan än Handelsbanken 25,00
Övriga värdepappersregistreringar på kundens begäran, såsom byte av bonusaktier
25,00
Registrering, ändring eller avskrivning av pantsättning av värdepapper då panthavaren är annan än Handelsbanken
50,00
Handelsbankens egna aktieindexobligationer, masslån eller penningmarknadsinstrument
0,00
Kopior av rapporter på värdepappersförvar 25,00/st.
Eurobonds
(värdepapper som förvaras i Euroclear)
Debiteras enligt förvarsavgifterna för övriga utländska värdepapper

Förvar av utländska värdepapper

Euro (priserna inkl. moms 24 %)
Förvar av svenska, norska och danska värdepapper enligt marknadsvärde
0,10 %/år
minst 35,00
Förvar av övriga utländska värdepapper enligt marknadsvärde
0,20 %/år
minst 55,00
Registrering/avregistrering av utländskt värdepapper i förvar då affären förmedlats av annan än Handelsbanken
55,00
Överföring av utländskt värdepapper till annat förvarsregister/värdepappersslag
55,00
Handelsbankens egen aktie, egna fonder, aktieindexlån och masslån 0,00
Kopior av rapporter på värdepappersförvar 25,00/st.