1. Privat
  2. /
  3. Spara och placera
  4. /
  5. utanför Finland

Bor du utanför Finland?

Viktig information för kunder, som bor utanför Finland

Handelsbanken har begränsade möjligheter att erbjuda tjänster åt personer som bor i vissa länder, till exempel i USA.

Handelsbanken förbehåller sig rätten att avstå från att tillhandahålla tjänster om det – enligt bankens mening – skulle kunna strida mot regler i något annat land.

För mer information är du välkommen att kontakta ditt bankkontor.

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.