1. Privat
  2. /
  3. Spara och placera
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Fondändringar

Fondändringar

Handelsbanken förbättrar och strukturerar kontinuerligt sitt fondurval. På denna sida har vi samlat alla ändringar vi gjort i fonderna. Här informerar vi också om kommande ändringar i till exempel fondstadgarna.

Fondändringar 2021

Fond Ändring Genomförs Brev och bilagor
Handelsbanken Europa Index Criteria Nytt index: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Europe Index 21.5.2021 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)
Handelsbanken Global Småbolag  Index Criteria
Nytt index: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index
21.5.2021 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)
Handelsbanken USA Index  Criteria
Nytt index: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned USA Index
21.5.2021 Kundbehov till andelsägarna i fonden (pdf)
Handelsbanken Emerging Markets Index
Nytt index: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Emerging Markets Index 28.5.2021 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)
Handelsbanken Global Index Criteria Nytt index: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index 28.5.2021 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)
Handelsbanken Norden Index Criteria Ny jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index 1.9.2021 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)

Fondändringar 2020

Fond Ändring Genomförs Brev och bilagor
Handelsbanken Råvarufond Fondfusion 15.2.2021 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)
Handelsbanken Global Index Criteria Fondfusion 15.2.2021 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)
Handelsbanken Norden Ändringar i placeringsstrategin
Namnbyte
1.9.2020 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)
Handelsbanken Finland Fonden blir en småbolagsfond
Namnbyte
1.9.2020 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)
Europa Tema Fonden blir en småbolagsfond
Namnbyte
1.9.2020 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)

Fondändringar 2019

Ändring Genomförs Brev och bilagor
Global Selektiv Fondfusion 7.12.2019 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)
Information till kunder Ändringar i bestämmelserna för 24 fonder Maj och juni 2019 Kundbrev till andelsägarna i fonderna (pdf)
Global Småbolag Index Criteria Byte av index 
- Ingen ändring i placeringsinriktning
28.2.2019 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)
Europafond Index Ändrade fondbestämmelser
- Utökade hållbarhetskrav och byte av index 
- Namnet ändras
31.3.2019 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)
USA Index Ändrade fondbestämmelser 
- Utökade hållbarhetskrav och byte av index
- Namnet ändras
31.3.2019 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)
Euro Ränta Ändrade fondbestämmelser  
- Utökade hållbarhetskrav
16.4.2019 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)
Euro Företagsobligation Ändrade fondbestämmelser  
- Utökade hållbarhetskrav
16.4.2019 Kundbrev till andelsägarna i fonden (pdf)

Fondändringar 2018

Ändring Genomförs Brev och bilagor
Global Selective Fusion med Global Selektiv (Sverige) 15.12.2018 Kundbrev till andelsägarna i Global Selective (pdf)
Global Index Criteria Fusion med Global Index Criteria (Sverige) 15.12.2018 Kundbrev till andelsägarna i Global Index Criteria (pdf)
Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index Fusion med fonden Tillväxtmarknad Index 15.12.2018 Kundbrev till andelsägarna i MSCI Emerging Markets Index (pdf)
Rysslandfonden Fusion med EMEA Temafonden 8.12.2018

Kundbrev till andelsägarna i Rysslandfonden (pdf)

Kundbrev till andelsägarna i EMEA Temafonden (pdf)

Råvarufonden (Luxemburg) Fusion med Råvarufonden (Sverige) 8.12.2018 Kundbrev till andelsägarna i Råvarufonden (pdf)
Tillväxtmarknadsfond Obligation Fusion med Tillväxtmarknad Obligation (Sverige) 8.12.2018 Kundbrev till andelsägarna i Tillväxtmarknadsfonden (pdf)
Brasilienfonden (Funds Brazil) Fusion med Brasilienfonden 8.12.2018 Kundbrev till andelsägarna i Brasilienfonden (pdf)
Amerika Småbolagsfond Fusion med fonden Amerika Småbolag Tema 8.12.2018 Kundbrev till andelsägarna i Amerika Småbolag Tema (pdf)

Läs mer