1. Privat
 2. /
 3. Spara och placera
 4. /
 5. Fonder
 6. /
 7. Fondsparandets ABC
 8. /
 9. Aktivt förvaltade fonder

Aktivt förvaltade fonder

I aktivt förvaltade fonder är portföljförvaltarens mål att överträffa avkastningen för fondens jämförelseindex.
Ikon: människa i halvfigur.

Utnyttja vårt kunnande

Målet med aktivt förvaltade fonder är att erbjuda placeraren mervärde genom att välja bolag som har potential att utvecklas bättre än index. För att lyckas med det här målet krävs en långsiktig placeringsstrategi, en omsorgsfull analys och en begränsning av antalet bolag i portföljen.

 • Fördelar med aktivt förvaltade fonder är de entydiga placeringsprocesserna, portföljförvaltarens övergripande ansvar och en gemensam global analys. Också samhällsansvaret beaktas i portföljförvaltningen: varje portföljförvaltare har förbundit sig att välja bolag vars verksamhet är både ansvarsfull och lönsam på lång sikt. Placeraren kan å sin sida välja en fond vars placeringsstrategi motsvarar hens mål och värderingar. Ett sätt att bedöma fondernas framgång är att följa upp fondernas Morningstar-rating™.
 • Nackdelen med aktivt förvaltade fonder är att avkastningsutvecklingen tidvis kan bli svagare än jämförelseindex eftersom portföljförvaltaren fattar besluten själv. Aktivt förvaltade fonder har också i allmänhet en högre förvaltningsavgift än indexfonder.

Bra att veta

I stället för aktivt förvaltade fonder kan du välja att placera i indexfonder. Indexfonden strävar efter att följa ett visst aktieindex så noga som möjligt. Aktier köps till fonden med samma vikt som i index.


En familj vandrar i naturen.

Hållbarhet i fokus

Handelsbanken förvaltar sina fonder långsiktigt och proaktivt. Portföljförvaltningens riktlinjer och mål grundar sig på FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Både du som är kund och vi som placerar dina medel kan tillsammans främja hållbar utveckling och samtidigt öka värdet på dina fondinvesteringar. 

Vi investerar i lösningsorienterade företag med en lönsam affärsmodell och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de utmaningar som är gemensamma för oss alla. För att hitta de rätta företagen krävs analys, kompetens, observationer av omvärlden och täta företagskontakter.


Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

 • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
 • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns på kurslistanÖppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.