1. Privat
 2. /
 3. Spara och placera
 4. /
 5. Fonder
 6. /
 7. Fondsparandets ABC
 8. /
 9. Fondernas risknivå

Fondernas risknivå

Fondernas risknivå och avkastning går ofta hand i hand.

Risknivån varierar mellan olika fonder

Ikon: Kurva över risknivåerna

Riskkurvorna visar hur fonder på olika risknivå kan variera i värde.

 • Väljer du fonder med låg risk är kurssvängningarna i allmänhet små. Det innebär en mindre risk för förluster men också en mindre möjlighet att få bättre avkastning.
 • Prioriterar du möjligheten till hög avkastning och godkänner att värdet på sparandet kan variera kraftigt under spartiden kan du välja fonder med högre risk.

  Allmänt sett kan man säga att ju längre spartiden är desto större risk kan man ta.

Låg risk

Fonder med låg risk har haft små kurssvängningar på lång sikt. Därför är risken för förluster lägre än för till exempel en aktiefond vars kurs kan stiga och sjunka kraftigt. Exempel på fonder med låg risk är korta räntefonder och vissa blandfonder med stor andel räntepapper.
Räntefonder
Blandfonder

Medelhög risk

En fond med medelhög risk kan ge bättre avkastning än räntan på ett konto. Exempel på fonder med medelhög risk är blandfonder som innehåller både aktier och räntor och vissa aktiefonder som placerar över hela världen.
Blandfonder
Aktiefonder

Hög risk

Värdet på fonder med hög risk kan stiga och sjunka kraftigt. Det betyder att du har möjlighet till en bra avkastning, men värdet på dina fondandelar kan också sjunka. Fonder med hög risk är aktiefonder som till exempel placerar i ett visst land eller en viss bransch.
Aktiefonder

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

 • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
 • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns på kurslistanÖppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.