Indexfonder

Indexfonderna strävar efter att spegla ett visst index så noga som möjligt.
Ikon: I ett diagram ligger två kurvor tätt intill varandra.

Målet är avkastning enligt index

Indexfonderna följer utvecklingen för ett visst jämförelseindex som i sin tur speglar utvecklingen på ett visst marknadsområde. Också indexfonderna har en portföljförvaltare som köper aktier till fonden i samma relation som i det valda jämförelseindexet. Valet av bolag grundar sig på jämförelseindex och inte på en aktiv analys.

  • Fördelen med indexfonder är förvaltningsavgiften som är lägre än i aktivt förvaltade fonder. Du har alltid koll på vilket index din fond följer.
  • Nackdelen med indexfonder är att avkastningsutvecklingen stannar på samma nivå som index i motsats till aktivt förvaltade fonder som har som mål att överträffa index.
    Indexfonden kan vara en vanlig fond eller en börshandlad fond (s.k. ETF, dvs. Exchange Traded Fund). 

Bra att veta

Risken med indexfonder är inte nödvändigtvis mindre än i aktivt förvaltade fonder. Risken påverkas av de underliggande värdepappren. Läs mer om fondernas risknivå.


Indexfonden är ett ansvarsfullt val

Ikon: blad som växer upp ur en handflata.

Hållbarhet i indexförvaltning

Ansvarsfulla investeringar kan också göras i indexfonder när jämförelseindexet är rätt. Våra fonder följer index som beaktar hållbarhetsaspekterna. I jämförelseindex utesluts de företag som inte uppfyller våra hållbarhetskriterier. Det betyder att de fonder som följer index inte heller investerar i dessa företag. 

I kapitalförvaltning som följer index är produktutveckling den viktigaste vägen till ändring. Genom att utveckla index med tydligt samhälls- och miljöansvar kan vi allt bättre beakta hållbarhetsaspekterna och följa med utvecklingen av den underliggande marknaden. Vi för en aktiv dialog med kunderna och samarbetsparterna för att utveckla ansvarsfulla index.

Global påverkan

Vi påverkar företagen att bedriva sin verksamhet på ett mer hållbart sätt. Vi är långsiktiga ägare och våra fonder har innehav i tusentals bolag globalt. De företag som vi investerar i har kommit olika långt i sitt arbete med hållbarhet, vilket skapar utmaningar för oss som investerare. Därför är det viktigt att vi försöker påverka företagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.


Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns på kurslistanÖppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.