1. Privat
 2. /
 3. Spara och placera
 4. /
 5. Fonder
 6. /
 7. Fondsparandets ABC
 8. /
 9. Köp och sälj fonder

Köp och sälj fonder

Köp och försäljning av fondandelar avviker från aktiehandel

 • När du köper en fond, alltså tecknar fondandelar, köper du vanligtvis för en viss summa.
 • När du säljer, alltså löser in fondandelar, säljer du vanligtvis för en viss summa.
 • Köp och försäljning av fondandelar genomförs i allmänhet en gång per dag efter att fondkursen räknats ut.

Bryttiden avgör när köp eller försäljning genomförs

En ung man lutar mot ett staket och kollar i sin telefon.

Alla fonder har en bryttid

Fondkursen räknas ut dagligen. Alla fonder har en bryttid, dvs. en stopptid som fastställs i fondens stadgar. Om din köp- eller säljorder har tagits emot före bryttiden börjar ordern genomföras. Om fondordern tas emot efter bryttiden beaktas ordern först efter bryttiden följande dag. I vissa fonder genomförs ordern alltid till följande dags värde om fonden handlas långt borta, såsom i Asien. Eftersom fondens kurs för dagen först räknas ut efter bryttiden kan du inte på förhand veta fondandelens exakta tecknings- och inlösenkurs.

Bra att veta

Fondens värde påverkas främst av

 • värdeutvecklingen av de värdepapper fonden placerar i.
 • valutakursen, om fonden placerar i utländska värdepapper.
 • den dagliga förvaltningsavgiften som är 1/365 av den årliga förvaltningsavgiften.

Så här köper och säljer du fondandelar

Ikon: Pil mellan två portföljer

Köp av fonder

 1. Pengarna debiteras ditt Brukskonto genast när du har lämnat en köporder.
 2. Efter bryttiden räknas fondkursen ut och det belopp du betalat räknas om till antal fondandelar. Om du exempelvis vill köpa fondandelar för 100 euro och andelens kurs är 10 euro får du 10 fondandelar.
 3. Du kan vanligtvis se fondandelarna i din fondportfölj efter en eller två dagar.

I Handelsbankens nätbank kan du köpa fonder eller börja månadsspara i fonder utan teckningsavgift.

Ikon: Pilen visar bort från portföljerna

Försäljning av fonder

 1. Ange för vilket belopp du vill sälja.
 2. Efter bryttiden räknas fondkursen ut. Efter det inleds försäljningen av dina fondandelar. Om du exempelvis vill sälja fondandelar för 100 euro och andelens kurs är 10 euro säljer du 10 fondandelar.
 3. Pengarna finns vanligtvis på ditt konto efter en eller två dagar.

Du kan sälja Handelsbankens fonder i nätbanken avgiftsfritt.


Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

 • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
 • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns på kurslistanÖppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.