Ändringar i beskattningen av försäkringsplaceringarna

Beskattningen av placeringsförsäkringarna och -avtalen har ändrats 1.1.2020
Ikon: Paragraftecken

Två ändringar i beskattningen av placeringsförsäkringar och -avtal

1. Ändringar i uttagsordningen av kapital och avkastning och i beskattningen

Från och med år 2020 har ordningen för hur kapital och avkastning kan tas ut från en försäkringsplacering. Beskattningen av uttag kan inte längre heller skjutas på. Framöver anses ett uttag från en försäkring med avkastning alltid bestå både av kapital och avkastning i samma relation som avkastningen har till sparbeloppet. Detta avviker från tidigare då kapitalet alltid kunde tas ut i sin helhet innan avkastningen togs ut. Försäkringskapitalet beskattas fortfarande inte. Vi anser att förändringen är neutral och gör beskattningen klarare. Förändringen är obetydlig för en kund som avslutar försäkringen och tar ut hela sparbeloppet på en gång, oavsett om det sker år 2019 eller 2020. 

2. För ett avtal som förfaller med förlust är förlusten avdragsgill från skattepliktiga kapitalinkomster

För ett avtal som förfaller med förlust är förlusten efter ändringen avdragsgill från skattepliktiga kapitalinkomster. Skatteavdraget uppstår då avtalets förlust är slutgiltig, dvs. då försäkringen upphör, men inte t.ex. vid deluttag från en försäkring som är på förlust. Vi anser att det är en bra ändring, då man frångår ojämlik skattebehandling jämfört med övriga placeringsprodukter och den gör beskattningen klarare.

Dessa ändringar kräver i sig inte några åtgärder från din sida. Du kan kontakta ditt kontor för ytterligare information.

Juristen behandlar temat i nyhetsbrevet Kompassen under rubriken "Juristen svarar: Förändringar i beskattningen av placeringsförsäkringar 2020".

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.