1. Privat
  2. /
  3. Spara och placera
  4. /
  5. Placeringsförsäkring och -avtal
  6. /
  7. placeringsförsäkringarnas prislista

Placeringsförsäkringarnas och -avtalens prislista

Detta är en prislista med de vanligaste avgifterna för placeringsförsäkringarna. En fullständig prislista finns i våra kontor.
Kostnaderna och avgifterna fastställs i det enskilda avtalet.

Placeringsförsäkring

Minimiplacering 1000 euro
Minimimånadsspar 50 euro/mån.
Premieprovision
under 100 000 euros försäkringspremier 1,00 %
100 000 - 500 000 euros försäkringspremier 0,50 %
500 000 euro eller över försäkringspremier 0,10 %
Årlig driftskostnad på basis av sparkapitalet 0,75 %
Årlig fast avgift 20,00 euro

Active Life

Minimiplacering 20 000 euro
Premieprovision
20 000 - 100 000 euro försäkringspremier 1,00 %
100 000 - 500 000 euro försäkringspremier 0,50 %
500 000 euro eller över försäkringspremier 0,10 %
Årliga driftskostnader
På basis av sparkapitalet i försäkringen
under 500 000 euro 0,75 %
500 000 euro och över 0,50 %
Fast avgift/år 20 euro
Återköpsavgift
På basis av återköpsvärdet

1,00 %
minst 80 euro

Efter 3 år 0 %
Portföljförvaltningsavgift/år 0,50 %

Mål

Premieprovision 0 %
Årliga driftskostnader
Kostnader som hänför sig till placeringsobjekten, inga separata portföljförvaltningskostnader.
På basis av sparkapitalet i försäkringen/år 0,75 %
Fast årsavgift 20,00 euro
Återköpsavgift
På basis av återköpsvärdet 1,00 %
minst 80 euro
Efter 3 år 0 %

Selective Index

Premieprovision 0,10 %
Årliga driftskostnader
På basis av sparkapitalet i försäkringen 0,50 %
Fast avgift/år 20,00 euro
Återköpsavgift 1,00 %
minst 80,00 euro
Efter 3 år 0 %
Portföljförvaltningsavgift/år 0,50 %

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.