1. Privat
  2. /
  3. Spara och placera
  4. /
  5. Private Banking
  6. /
  7. Värdepapper och placeringsprodukter

Värdepapper och placeringar i kapitalförvaltningen

I Handelsbanken använder vi en vid skala av placeringsprodukter i kapitalförvaltningen. När vi väljer dem, så utgår vi alltid från att de ska passa din placeringsportfölj.

Värdepapper, övriga produkter och lösningar i kapitalförvaltningen

Vår kapitalförvaltning består av olika placeringslösningar och vi har en öppen inställning: i kapitalförvaltningsportföljerna använder vi inte bara våra egna fonder utan också de bästa fonderna hos våra samarbetspartners.

Vi tror på en aktiv kapitalförvaltning, där förvaltaren aktivt sköter om placeringarna. Vi använder också passiva placeringar, där förvaltaren inte aktivt väljer värdepapperen, utan valet styrs av allmänna marknadsindex. Sådana passiva placeringar är bland annat indexfonderna och ETF:er, dvs. börshandlade fonder. Aktiva och passiva placeringar kompletterar varandra och vi använder ofta båda.

Vi är specialiserade på nordiska aktier och vi erbjuder ofta våra kunder direkta placeringar i nordiska aktier,  eftersom de har fungerat bra. Ränteplaceringarna består av direkta masslån och räntefonder, beroende på vad vår kund vill ha.

Bankens medarbetare berättar om placeringar för en kundpar.

Avkastning och risker när du placerar

När du placerar går avkastning och risk hand i hand: utan risk ingen avkastning. Vårt mål är att skapa dig en placeringsportfölj, där risktagning belönas med en bra avkastning. Det viktigaste beslut som du som placerare måste fatta är hur allokera, dvs. hur placeringarna ska fördelas på olika tillgångsslag. Tillgångsslag är aktier, ränteplaceringar, fastigheter eller andra alternativa placeringar. Förutom allokeringen, så är spridningen på enskilda värdepapper viktig. Våra yrkeskunniga portföljförvaltare ser till att din portfölj alltid har en bra spridning.

Placeringar och risker

Hållbara investeringar

Vi i Handelsbanken tror på hållbara investeringar. Med hållbarhet avses både val av hållbara placeringsobjekt och ansvarsfull placeringsrådgivning. 

I valet av hållbara placeringsobjekt håller portföljförvaltarna utkik efter företag, som beaktar miljön i sin verksamhet, tar socialt ansvar och tillämpar god bolagsstyrning. Om vi upptäcker oegentligheter i ett företag vi investerat i, så strävar vi aktivt efter att påverka företaget med mål att verksamheten förbättras. Om vi inte lyckas i arbetet, så säljer vi aktierna. Också i våra passiva placeringar beaktar vi hållbarheten.

Hållbarheten innebär också ansvar  när vi ger placeringsråd. Vår placeringsrådgivning baserar sig alltid på din situation och dina mål. Vi styrs inte av säljbudgetar eller bonusar: Våra placeringsrådgivare får inte några försäljningsbonusar på basis av det som de föreslår dig. Vårt mål är att du är nöjd - inte bara nu, utan även i framtiden. 

Vi tror att på lång sikt så får våra placeringskunder både bättre avkastning och effektivare riskhantering genom att placera ansvarsfullt.

Hållbara investeringar

Ta kontakt

Du kan kontakta oss direkt och boka en tid.

Du kan också fylla i vår kontaktblankett, så ringer vi dig.

Kontaktblankett