Handelsbankenin Vahvista-sovelluksessa tapahtuvaa biometristä tunnistautumista koskevat ehdot

Biometrisellä tunnistautumisella tarkoitetaan henkilöllisyyden todentamista asiakkaan fyysisten ominaisuuksien, kuten sormenjäljen tai kasvonpiirteiden, avulla. Ottamalla tämän toiminnon käyttöön asiakas voi tunnistautua Vahvista-sovelluksessa biometrisillä tunnistetiedoillaan PIN-koodin sijaan. 

Joidenkin palveluiden osalta vaaditaan edelleen PIN-koodin käyttöä. 

Biometrinen tunnistautuminen perustuu asiakkaan mobiililaitteen teknologiaan. Handelsbankenilla ei ole pääsyä laitteeseen tallennettuihin biometrisiin tietoihin, eikä Handelsbanken siten myöskään käsittele tai hallinnoi näitä tietoja.  

Handelsbankenin Vahvista-sovelluksessa voidaan käyttää ainoastaan asiakkaan omia henkilökohtaisia biometrisiä tunnistautumistietoja. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että laitteeseen on tallennettu ainoastaan asiakkaan omat biometriset tiedot ennen biometrisen tunnistautumistoiminnon käyttöönottoa Handelsbankenin Vahvista-sovelluksessa. Asiakkaan on poistettava kaikkien muiden käyttäjien biometriset tiedot, jotka on tallennettu laitteeseen ennen toiminnon käyttöönottoa. 

Kaikki toimenpiteet, joissa biometristä tunnistautumista on käytetty, sitovat asiakasta. 

Mikäli kasvojentunnistusta käytetään tunnistautumiskeinona, mobiililaitetta ei saa luovuttaa toisen henkilön haltuun väärinkäytön estämiseksi. Asiakkaan on säilytettävä mobiililaitettaan siten, etteivät ulkopuoliset pääse käyttämään Handelsbankenin Vahvista-sovellusta. 

Handelsbankenilla on aina ilman erillistä ilmoitusta oikeus estää biometrisen tunnistautumisen käyttö tai muuttaa toimintoon liittyviä rajoituksia. 

Biometriseen tunnistautumiseen Handelsbankenin Vahvista-sovelluksessa sovelletaan näiden ehtojen lisäksi Handelsbankenin Henkilöasiakkaan pankkitunnuksilla käytettävien palveluiden yleisiä ehtoja ja Yritysasiakkaan pankkitunnuksilla käytettävien palveluiden yleisiä ehtoja.