Iäkkään omaisen pankkiasiat

Mitä tehdä, kun ikääntyvä omainen ei enää kykene huolehtimaan raha-asioistaan?
Mies istuu pöydän ääressä ja miettii

Edunvalvontavaltuutus

Iäkkään tai muistisairaan pankkiasioiden hoitoa helpottaa Digi- ja väestötietoviraston vahvistama edunvalvontavaltuutus. Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla valtuuttaja antaa läheiselle henkilölle oikeuden hoitaa asioitaan silloin, kun itse ei siihen enää pysty.

Edunvalvontavaltuutuksessa tulee aina olla:

  • Valtuuttaja
  • Valtuutettu (sekä vara- ja toissijainen valtuutettu)
  • Valtuutuksen tarkoitus ja sisältö
  • Maininta, että valtuutus tulee voimaan, kun valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan omia asioitaan
  • Kiinteistön luovutus ja panttaaminen on aina mainittava erikseen, jos ne sisältyvät valtuutukseen

Allekirjoitus, säilytys ja luovuttaminen

Edunvalvontavaltuutuksella tulee olla kaksi todistajaa. Asiakirja annetaan valtuutetulle tai hänelle ilmoitetaan, missä sitä säilytetään.

Kun omainen ei enää kykene huolehtimaan asioistaan, valtuutettu voi jättää edunvalvontavaltuutuksen Digi- ja väestötietovirastolle, joka vahvistaa sen. Sen jälkeen pankki antaa valtuutuksen perusteella oikeudet pankkitileihin, maksukortteihin jne.


Mies ja nainen tapaamisessa

Tee edunvalvontavaltuutus ajoissa

Elämä voi yllättää. Muistisairauden lisäksi onnettomuus voi vaikeuttaa virallisten asioiden, kuten pankkiasioiden, hoitamista.

Onnettomuus ei katso ikää, joten suosittelemme, että jokainen 18 vuotta täyttänyt laatisi edunvalvontavaltuutuksen jo etukäteen. Sairauden tai onnettomuuden hetkellä asioiden hoito helpottuu, kun valtuutus on jo olemassa.


Ikoni: kysymysmerkki

Jos edunvalvontavaltuutusta ei ole

Tilin käyttöoikeudet läheiselle

Jo pelkkä tilin käyttöoikeuksien antaminen läheiselle riittää pankissa varotoimeksi monien haastavien elämäntilanteiden varalle.

Myös automaattiset e-laskut ja suoramaksut tuovat helpotusta elämään.

Digi- ja väestötietoviraston edunvalvonta

Jos omainen on kyvytön hoitamaan asioitaan eikä edunvalvontavaltuutusta ole, voit hakea varsinaista edunvalvontaa Digi- ja väestötietovirastosta. Edunvalvoja on usein lähisukulainen, mutta tarvittaessa edunvalvoja voi olla myös yleinen edunvalvoja eli viranomainen.

Mitä tehdä, kun laskut erääntyvät ja muutkin asiat pitäisi hoitaa?

Ota yhteys omaisen pankkikonttoriin ja kysy, miten menetellä. Pankilla ei ole oikeutta siirtää rahaa omaisen tililtä eikä maksaa laskuja.

Ole myös yhteydessä laskuttajiin, jotta voit selvittää tilanteen ja pyytää laskuille lisää maksuaikaa.

Voit halutessasi maksaa laskut omalta tililtäsi. Rahat saat takaisin, kun edunvalvonta on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa. Varmista asia ensin Digi- ja väestötietovirastosta, ja pidä tarkkaa kirjanpitoa maksamistasi laskuista.


Ikoni: kysymys- ja vastauspuhekuplia

Konttori on apunasi

Ota yhteyttä konttoriin ja sovi, miten menetellä. Konttorissa yhteyshenkilösi vastaa kysymyksiin ja antaa sinulle tietoa vaihtoehdoista.