Lisätietoa EU:n vertailuarvoasetuksesta

Euribor- ja €STR-viitekorot ovat esimerkkejä EU:n vertailuarvoasetuksessa tarkoitetuista vertailuarvoista. Vertailuarvoasetus asettaa vaatimuksia vertailuarvojen hallinnoijille, tietolähteille ja käyttäjille.

Glob with a graph

Vertailuarvoasetuksella pyritään mm. varmistamaan, että vertailuarvot, joita käytetään rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa, ovat luotettavia.

Handelsbanken käyttää vertailuarvoasetuksen mukaisia vertailuarvoja mm tili- ja luottosopimuksissa. Handelsbanken huomioi omassa toiminnassaan vertailuarvoasetuksen asettamat vaatimukset. 

Handelsbanken on vertailuarvoasetuksen vaatimusten mukaisesti laatinut vertailuarvoja koskevat vakaat kirjalliset suunnitelmat, joissa on kuvattu miten Handelsbanken toimii siinä tilanteessa, jossa vertailuarvo muuttuu olennaisesti tai sen tarjoaminen lakkaa. Seuraamme jatkuvasti markkinakäytäntöä, viranomaisohjeita ja muita relevantteja tietolähteitä ja päivitämme suunnitelmaa aina tarpeen mukaan. 

Lisätietoa muutoksista on myös Handelsbanken-konsernin kotisivuilla (englanniksi).