Talletussuoja

Talletussuoja turvaa tilit.
Ikoni: lamppu

Näin talletussuoja toimii

Talletukset Handelsbankenissa kuuluvat ruotsalaisen talletussuojan piiriin Ruotsin Valtiokonttorin (Riksgälden) päätöksen mukaan.

Tilinomistajalla on oikeus enintään 100 000 euroa vastaavaan korvaukseen pankissa olevien talletusten yhteismäärästä. Korvaus on asiakaskohtainen. Mikäli tili on useamman tilinomistajan nimissä, korvaus suoritetaan kullekin tilinomistajalle erikseen. Velkasi pankille eivät vaikuta korvauksen suuruuteen.

Valtiokonttori maksaa sinulle korvauksen 7 työpäivän kuluessa siitä, kun pankki on asetettu konkurssiin tai Ruotsin Finanssivalvonta on tehnyt korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen.

Henkilöasiakkaat

Asunnonvaihtovarat saavat laajempaa talletussuojaa 12 kuukauden ajan talletuksen tekemisestä. Ensimmäisen kuuden kuukauden ajan talletuksen tekemisestä talletussuoja kattaa oman asunnon kaupasta saadut varat täysimääräisesti, jos varat on tarkoitus käyttää oman asunnon ostoon. Seuraavat kuusi kuukautta asunnonvaihtovarat saavat Ruotsin lain mukaista lisäsuojaa 100 000 euroa ylittävälle osuudelle. Lisäsuojan enimmäismäärä on viisi miljoonaa Ruotsin kruunua. Lisäsuoja maksetaan, jos tallettaja voi luotettavasti osoittaa varojen olevan peräisin yksityisasunnon myynnistä.

Tämän lisäksi tilinhaltija voi saada enintään viiden miljoonan Ruotsin kruunun arvosta korvausta niistä varoista, jotka liittyvät erikseen määriteltyyn tapahtumaan, esimerkiksi työsuhteen päättymiseen, perintöön ja vakuutuskorvaukseen. Enimmäisaika tällaisen talletuksen lisäsuojan kestolle on 12 kuukautta. 

Yritykset ja yhteisöt, jotka eivät kuulu suojan piiriin

Seuraavat (ruotsalaiset asiakkaat tai niitä vastaavat muut kuin ruotsalaiset) asiakkaat, eivät saa korvausta talletussuojan perusteella:

- pankit
- luottomarkkinayritykset
- sijoituspalveluyritykset
- vakuutusyhtiöt
- jälleenvakuutusyhtiöt
- tukiyhdistykset
- Ruotsin pankki- ja rahoitustoiminnasta annetun lain (2004:297) mukaiset finanssilaitokset
- sijoitusrahastot tai vaihtoehtorahastot
- eläkerahastot
- maakunnat
- kunnat tai valtion viranomaiset

Tietoa viranomaisen verkkosivuilla

Voit lukea lisää talletussuojasta Riksgäldenin verkkosivuilla.

Talletussuoja - esite (pdf)