Verotusmaa

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen Suomessa tai verotusmaasi on Suomen ulkopuolella, sinun tulee ilmoittaa tästä pankillesi.

Verotusmaata koskevat kansainväliset sopimukset

Ikoni: dollarimerkki ja pankkikortin näköinen kortti.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - USA), CRS (Common Reporting Standard – muut maat) ja DAC2 (direktiivimuutos) ovat kansainvälisiä sopimuksia verovelvollisten raportoinnista. Nämä sopimukset on sisällytetty Suomen lakiin. 

Kaikki Suomessa toimivat pankit ovat velvollisia raportoimaan Suomen ulkopuolella asuvien verovelvollisten tiedot veroviranomaisille. Nämä puolestaan raportoivat eteenpäin ulkomaisille veroviranomaisille.

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen Suomessa, pyydämme sinua toimittamaan meille tästä todistuksen. Jos olet verovelvollinen Suomen ulkopuolella, toimita meille ulkomainen veronumerosi.

Pakollinen tieto

Verotusmaan tiedot ovat pakollinen tieto, joka on edellytyksenä tilin avaukselle. Jos olet jo pankin asiakas, mutta et ole ilmoittanut meille verotusmaatasi tai veronumeroasi, raportoimme sinun olevan verovelvollinen Suomen ulkopuolella. Jos olet saanut meiltä kyselyn verotusmaasta, ole hyvä ja vastaa siihen viimeistään joulukuussa.