1. Din högra hand i banken

Din högra hand i banken - din Family Office Banker

Din egen kontaktperson betjänar dig utan könummer.
Helena Rantanen Family Office Banker

Helena Rantanen, Family Office Banker, Helsingfors-Kampen

"Jag har jobbat i bank i över 20 år och mycket har förändrats under de här åren. Men fortfarande vill kunderna ha personlig betjäning - att kontaktpersonen känner sin kund och att kunden har en bekant person att vända sig till.

Tack vare kunderna trivs jag i mitt jobb. Många är bekanta sedan 10 år tillbaka. Familjerna har fått nya familjemedlemmar, företagen köps och säljs eller följande generation tar över. Det ger arbetet en värdefull tilläggsdimension att kunna följa med kundernas liv, inte bara deras bankaffärer.   

Bland mina kunder finns många jurister, tandläkare och småföretagare. När någon av mina kunder kontaktar mig - oberoende av om det gäller nätbankskoder som gått i baklås eller om de funderar på hur de kunde placera - så sköter jag saken omedelbart. Hur kontakten sköts, beror givetvis på ärendets natur. När det gäller mindre saker, så rings eller sms:ar vi och om vi vill diskutera mera, så träffas vi.

För mig är det viktigt att jag snabbt kan lösa kundens problem och att jag kan erbjuda en lösning som passar kunden - ibland en lösning som hen själv aldrig skulle ha kommit att tänka på. Jag ser alltid till kunden som en helhet.

Via mina nuvarande kunder får jag många nya kunder, och det tar jag som ett fint tecken på förtroende. Det är helt otroligt, att mina kunder vågar rekommendera sina vänner, släktingar och egna kunder att kontakta mig!"


Rached Nuri, Family Office Banker

Rached Nuri, Family Office Banker, Vanda-Aviapolis

"Jag är Family Office Banker och sköter stora kundhelheter, där det ingår företagarens och familjens bankärenden och företagets banktjänster.

Mina kunder är upptagna människor som läkare, jurister, piloter och familjeföretagare. Det handlar om business från människa till människa. Kunderna värdesätter vår personliga och mångsidiga kundservice – kunden betjänas personligen, men också företaget får sina banktjänster över samma bankdisk. Dessutom är det lätt för kunderna att sköta sina bankärenden, när de alltid får tala med samma kontaktperson som känner kundens affärer. Kunden kan ringa mig direkt, utan att behöva tala med någon telefontjänst däremellan. En bekant kund kan skicka ett sms med begäran om ett möte.

Vanligen kommer kunden till oss tack vare att någon rekommenderar oss, till exempel blir föräldrarna först våra kunder och sedan barnen. Kanske vi kontaktas då av en kollega eller en affärspartner har tipsat om oss. Ibland tar vi först bara hand om kundens investeringar, senare kommer de övriga banktjänsterna med i bilden.

Jag har nästan 10 års erfarenhet av bankvärlden och privat- och placeringskundernas tjänster. I Handelsbanken har jag jobbat ett år. På bankkontoret kompletterar vi i personalen varandras kunnande. Jag är specialiserad på investeringar och finansiering och i andra ärenden konsulterar jag mina kolleger om det behövs.

Jag vet att jag lyckats, när kunden tackar och tycker att vi har överträffat hens förväntningar, till exempel har kunden fått sitt bolån eller vi har kunnat ro finansieringen av ett fastighetsprojekt i hamn."


Ikon: En hand håller i en telefon.

Family Office-bankirer till din tjänst

Förutom Helena och Rached står en hel skara Family Office-bankirer till ditt förfogande. 

Välj närmaste kontor och ta kontakt - du får en sparringpartner som skräddarsyr dig och ditt företag ett paket med tjänster utgående från det ni behöver.