Leende kvinnar på en soffaLeende kvinnar på en soffa

Byt till ett hem med utrymme för drömmar

Handelsbanken säljer verksamheterna i Finland

En del av vår verksamhet säljs till S-Banken, Oma Sparbank och Fennia Liv. Affären slutförs i två skeden under hösten 2024. Våra tjänster fortsätter ända fram tills affären har slutförts. Vi håller dig uppdaterad. 

Information till kunder som flyttas över till S-Banken

-

Verksamheten som omfattar tjänsterna för privatkunderna samt kapitalförvaltningstjänsterna och investeringstjänsterna flyttas över till S-Banken. Affären förväntas slutföras i november-december skiftet. 

Information till kunder som flyttas över till OmaSp

-

Tjänsterna för SMF-företag och personliga banktjänster för SMF-företagare (exkl. kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna) överförs till Oma Sparbank. Vid slutförandet av affären överförs din kundrelation till OmaSp 1.9.2024.

Information till kunder som flyttas över till Fennia Liv

Nuori nainen katsoo taivaalle vihreässä asussa

Livförsäkringsverksamheten inklusive investerings-, pensions- och låneskyddsförsäkringarna flyttas över till Fennia Liv. Affären förväntas slutföras i november-december skiftet 2024. 

Delar av våra tjänster upphör steg för steg

De delar av verksamheten som ligger utanför försäljningen kommer att avvecklas på ett kontrollerat sätt.

Nyförsäljningen till stora företag och samfund samt kommuner, bostadsaktiebolag och fastighetsbolag har upphört.

Tills vidare betjänar vi våra nuvarande kunder inom ramen för de befintliga avtalen som förut. Vi informerar kunderna i god tid på förväg om avslutet av enskilda tjänster. 

De nya kontoren betjänar husbolag och företag som kvarblir i banken

Huvudkontorets entréhall, med Handelsbankens logo på väggen.

Företagskontor och bostadsaktiebolagskontor

Företagskontoret för stora företag och samfund, kommuner samt bostadsaktiebolag och fastighetsbolag:

Företagskontoret

Bostadsaktiebolagskontoret för husbolagens bankärenden: 

Bostadsaktiebolagskontoret

Nyhetsrummet

Aktuell och nyttig information om hur du sköter din ekonomi och ökar din förmögenhet.

Miniatyrflygplan på väg mot gröna trafikljus

Överföringen av kundrelationerna framskrider

Vi berättar om ändringarna i bank- och försäkringstjänsterna och om planeringen av kundöverföringarnas tidpunkter. Vi strävar efter att göra förändringen möjligast smidig. 

Tre generationer av män sitter på en soffa

Utdelning av arv i förtid till följande generation

Egendom och förmögenhet förs vanligen över till följande generation som gåva eller arv. I båda sätten måste skattefrågorna beaktas. Här berättar vi om sätt att ge förskott på arv.

Fundersam kvinna vid en flygterminal

Tjänsterna för värdepappersförmedling och –förvar upphör

Har du redan flyttat din portfölj? Om du fortfarande har direkta investeringar i värdepapper i Handelsbanken, är nu den sista minuten att agera.

Handelsbankens konjunkturprognos och aktiemarknadsöversikt publicerades den 22.5.2024

Titta på inspelningen!

Handelsbankens nya konjunkturprognos och aktiemarknadsöversikt publicerades den 22.5.2024 med Handelsbanken Finlands chefsekonom Timo Hirvonen och portföljförvaltare Olli Hyytiäinen som experter i studion.

Aktiemarknaden har förutsett en ekonomisk uppgång – hur ser företagens och ekonomins tillväxtutsikter ut?

Återhämtar sig Finlands ekonomi i takt med andra länder? När förväntas ECB sänka räntan? Och hur förväntas artificiell intelligens påverka marknaderna och ekonomin? 

Bluffsidor på nätet

Då du loggar in i nätbanken eller i en tjänst där du ska använda nätbankskoder, skriv adressen i webbläsarens adressfält. Använd inte sökmotor (t.ex. Google, Bing) för inloggning, för det förekommer bluffsidor i bankers och myndigheters namn som ser äkta ut.

Det förekommer också bluffmeddelanden och SMS. Syftet är att få mottagaren att öppna en webbsida som liknar Handelsbankens eller myndigheternas sidor. Klicka därför inte på länkarna på e-postmeddelanden.

Handelsbanken skickar aldrig ut e-post till sina kunder och ber dem bekräfta sin identitet med bankkoderna eller ge sina kortuppgifter. Vi ringer heller aldrig våra kunder och ber dem ge sina bankkoder i telefon. 

Överföring av Bekräfta-appen och mobilbanken till en ny telefon

Flicka och pojke på soffan.

Tog du en ny telefon i bruk?

Kom ihåg dessa saker när du tar en ny enhet i bruk, så att du enkelt kan fortsätta använda mobilbanken och Bekräfta-appen.

Digitalisering av aktiebrev – den elektroniska ägaranteckningen

Pariskunta tutkii tablettia keittiössä.

Aktielägenheternas aktiebrev i pappersform kommer att ersättas med elektroniska ägaranteckningar senast år 2033.

Läs instruktioner för aktieägare.

Skydda dig från bedrägerier

Kom ihåg att skydda din identitet och dina uppgifter på nätet.

Handelsbanken arbetar ständigt med att utveckla säkra tjänster. Hur kan du förbättra din säkerhet?

Okänt nummer på mobiltelefonens skärm.