Family Office-bankirerna till din tjänst

Kontakta en Family Office Banker i närmaste kontor. Det behövs bara ett telefonsamtal.

Vill du att vi kontaktar dig?

Vill du att vi kontaktar dig? Skicka dina kontaktuppgifter till någon av våra Family Office-bankirer genom att klicka på e-postadressen. Berätta vilken dag och vilken tid kunde passa dig. Vi hör av oss.

Vi står till tjänst

Södra Finland

Katja Aura
Katja Aura 
Esbo Hagalund  
tfn 010 444 3105
katja.aura@handelsbanken.fi
Katri Villikari
Katri Villikari
Esbo Hagalund 
tfn 010 444 3093
katri.villikari@handelsbanken.fi
Max Björklund
Max Björklund 
Helsingfors Alexen 
tfn 010 444 3417
max.bjorklund@handelsbanken.fi
Sanna Järnefelt
Sanna Järnefelt
Helsingfors Alexen
tfn 010 444 3438
sanna.jarnefelt@handelsbanken.fi
-
Teemu Liimatainen
Helsinki Kampen
tfn 010 444 3052
teemu.liimatainen@handelsbanken.fi
Helena Rantanen
Helena Rantanen
Helsinki Kampen  
tfn 010 444 3054
helena.rantanen@handelsbanken.fi
Jiska Länsivuori
Jiska Länsivuori 
Helsingfors Munksnäs  
tfn 010 444 3304
jiska.lansivuori@handelsbanken.fi
Catrine Martelius
Catrine Martelius  
Helsingfors Munksnäs   
tfn 010 444 3307
catrine.martelius@handelsbanken.fi
Jonna Juntunen
Jonna Juntunen
Helsingfors Munksnäs   
tfn 010 444 3311
jonna.juntunen@handelsbanken.fi
Jarmo Kivinen
Jarmo Kivinen
Helsingfors Böle
tfn 010 444 3083
jarmo.kivinen@handelsbanken.fi
Aatos Manneroos
Aatos Manneroos
Helsingfors Gräsviken
tfn 010 444 3772
aatos.manneroos@handelsbanken.fi
Joona Suomalainen
Joona Suomalainen
Family Office Banker-trainee
Helsingfors Gräsviken
tfn 010 444 3771
joona.suomalainen@handelsbanken.fi
Pauli Ranta
Pauli Ranta
Hyvinge
tfn 010 444 3121
pauli.ranta@handelsbanken.fi
Mika Tenhunen
Mika Tenhunen
Hyvinge  
tfn 010 444 3466
mika.tenhunen@handelsbanken.fi
Henri Heinonen
Henri Heinonen 
Lahtis
tfn 010 444 3031
henri.heinonen@handelsbanken.fi
-
Anton Kuokkanen 
Family Office Banker-trainee
Lahtis
tfn 010 444 3027
anton.kuokkanen@handelsbanken.fi
Tarja Hägg
Tarja Hägg
Vanda Aviapolis
tfn 010 444 3225
tarja.hagg@handelsbanken.fi
Hanna Eklund
Hanna Eklund
Vanda Dickursby
tfn 010 444 3204
hanna.eklund@handelsbanken.fi

Egentliga Finland

Christa Saarelma
Christa Saarelma 
Åbo
tfn 010 444 3493
christa.saarelma@handelsbanken.fi

Österbotten, Södra och Mellersta Österbotten

Emil Fors
Emil Fors
Vasa
tfn 010 444 3245
emil.fors@handelsbanken.fi
Markus Jokela

Markus Jokela
Seinäjoki
tfn 010 444 3675

markus.jokela@handelsbanken.fi
Marina Sjölind

Marina Sjölind
Jakobstad
tfn 010 444 3366

marina.sjolind@handelsbanken.fi

Mellersta Finland

Soili Airikainen
Soile Airikainen 
Jyväskylä 
tfn 010 444 3474
soile.airikainen@handelsbanken.fi

Kymmenedalen

Riikka Välimaa
Riikka Välimaa
Kymmenedalen
tfn 010 444 3405
riikka.valimaa@handelsbanken.fi