Information till företagskunder som flyttas över till Fennia Liv

På den här sidan får du information om hur försäljningen av livförsäkringstjänsterna i Handelsbanken Finland påverkar företagets försäkringar.

Vi vill göra flyttningen till Fennia Liv möjligast flexibel

Skrattande kvinna tittar in i kameran framför en dator

Information till företag om försäkringar som överförs till Fennia Liv

Handelsbanken har avtalat om försäljning av sina livförsäkringstjänster till Fennia Liv. Överföringen av er kundrelation förväntas ske i månadsskiftet november-december 2024.

Vi överför information om ert företag, företagets representanter och verkliga förmånstagare samt information om företagets avtal med Handelsbanken till Fennia Liv redan innan affären slutförts, så att försäkringstjänsterna smidigt kan överföras till Fennia Liv.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter i Fennia Öppnas i nytt fönster.

Just nu behöver ni inte göra någonting. Vi informerar er fortlöpande om hur processen framskrider.

I höstens kundbrev får ni mera praktisk information rörande försäkringarna, om villkoren och avgifterna som träder i kraft efter att överföringen är gjord och om de åtgärder som krävs.

Försäkringar som överförs till Fennia Liv

 • Låneskydd

 • Placeringsförsäkringarna

 • Pensionsförsäkringarna

 • Kapitaliseringsavtal

Fennia Liv önskar företaget välkommen som kund

Ung kvinna klädd i grönt som ler i vinden

Fennia är ett finländskt försäkringsbolag som ägs av sina kunder. Bolaget har har starka rötter och lång erfarenhet av försäkringsverksamhet. Fennias tjänster tillhandahålls av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia som är specialiserat på skadeförsäkring, av Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar samt av servicebolaget Fennia-service Ab. Fennia Liv är ett helägt dotterbolag till Fennia.

Frågor och svar

Här kan ni läsa de vanligaste frågorna och svaren gällande överföringen till Fennia Liv.

 • Just nu behöver ni inte göra någonting. Vi berättar mera när processen framskrider och vi vill göra övergången till Fennia Liv möjligast smidig för er. Vi sänder ut praktisk information om era försäkringar under hösten.

 • Ert kundförhållande hos Fennia Liv fortsätter som tidigare. Fram till att affären slutförts betjänar vi er i Handelsbanken gällande era försäkringsavtal tecknade hos oss. I fortsättningen har ni flera försäkringar i Fennia Liv och ni sköter era försäkringsärenden med dem.

 • Vi räknar med att era försäkringar förs över till Fennia Liv i månadsskiftet november-december 2024. Vi informerar er fortlöpande om hur processen framskrider. Ni får praktisk information om era försäkringar under hösten.

 • Handelsbanken betjänar er som förut ända tills affären har slutförts. Om ni har frågor om era försäkringar eller om överföringen av dem, så kontakta er kontaktperson på bankkontoret. Ni hittar kontorenas kontaktuppgifter här

 • Handelsbanken och SHB Liv betjänar er tillsvidare normalt. Efter att affären har slutförts, betjänar Fennia Liv er.
 • Affären påverkar inte försäkringens giltighet. Er försäkringsgivare byts bara ut i samband med att affären slutförs. Ni kan betala era försäkringspremier precis som tidigare fram tills att affären slutsförts. Efter att affären slutförts så är det Fennia Liv som handlägger er gruppension.
 • Affären påverkar inte försäkringens giltighet. Er försäkringsgivare byts bara ut i samband med att affären slutförs. Ni kan betala era försäkringspremier precis som tidigare fram tills att affären slutförts. Efter att affären slutförts så är det Fennia Liv som handlägger er gruppension.
 • Priserna på försäkringsavtalen förblir oförändrade. Då ert kundförhållande flyttas kan det ske ändringar i prissättningen för placeringsobjekten om dessa byts ut. Vi informerar om eventuella ändringar i prissättning och villkor under hösten. De eventuella ändringarna träder i kraft när ert kundförhållande överförts.
 • De försäkringar ni tecknat i Handelsbanken fortsätter på samma sätt, även om er försäkringsgivare byts i samband med affären. Ni kan bekanta er med Fennias försäkringsprodukter på adressen fennia.fi.
 • De placeringsportföljer som Handelsbanken administrerar upphör i samband med att affären slutförs. Portföljerna ersätts med nya placeringskorgar som Fennia Liv erbjuder i samarbete med S-Banken. Ni får mer information under hösten.
 • Er försäkringsgivare byts till Fennia Liv när affären slutförs. Vi informerar om eventuella ändringar i placeringsobjekten och om de små ändringarna i försäkringsvillkoren minst en månad innan de träder i kraft.
 • Er försäkring överförs till Fennia Liv och kapitalförvaltningstjänsten tillhandahålls av S-Banken efter att affären slutförts. Ni får ytterligare information om S-Bankens kapitalförvaltningstjänst i S-Banken under hösten.
 • Era försäkringar och placeringsobjekten i dem förblir tillsvidare oförändrade. Vi informerar om eventuella ändringar i placeringsobjekten under hösten.

Vi betjänar er i Handelsbanken

Leende kvinna med rött hår

Vi informerar fortlöpande

Fram till att affären slutförts betjänar vi er i Handelsbanken. Vi anpassar vår rådgivning till er situation och ser till att era försäkringsärenden sköts.

För oss är det viktigt att ni vet hur och när företagsaffären påverkar era försäkringsärenden. Ni får veta hur processen framskrider när det gäller överföringen av era försäkringsavtal.

Vi vill försäkra oss om att övergången till Fennia Liv går möjligast smidigt för ert företag.

Om ni har frågor eller vill diskutera era försäkringar, ta kontakt med er kontaktperson på bankkontoret. 

Skydda företagets uppgifter

Skydda företagets uppgifter

Kom ihåg att vara omsorgsfull i era bankärenden

Vi påminner om att bankerna aldrig ber om företagets bankkoder via e-post, SMS eller telefon. Logga inte in med era bankkoder via länkar i ett e-postmeddelande eller SMS. Radera det misstänkta meddelandet utan att öppna det.