Information till privatkunder som flyttas över till Fennia Liv

På den här sidan får du information om hur försäljningen av livförsäkringstjänsterna i Handelsbanken Finland påverkar din kundrelation och dina försäkringar.

Vi vill göra flyttningen till Fennia Liv möjligast flexibel

Man med pekplatta som sitter på en grön soffa

Försäkringsavtalen förs över till Fennia Liv

Handelsbanken har avtalat om en försäljning av sina livförsäkringstjänster till Fennia Liv. Överföringen av din kundrelation beräknas vara slutförd vid månadsskiftet november-december 2024.

Vi överlåter information om dina försäkringsavtal till Fennia Liv redan innan affären har slutförts, så att vi sedan kan överföra försäkringsavtalen.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter i Fennia Öppnas i nytt fönster.

Just nu behöver du inte göra någonting. Vi informerar dig fortlöpande om hur processen framskrider.

I höstens kundbrev får du mera praktisk information rörande försäkringarna, om villkoren och avgifterna som träder i kraft efter att överföringen är gjord och om de åtgärder som krävs.

Försäkringar som överförs till Fennia Liv

 • Låneskydd

 • Placeringsförsäkringar

 • Pensionsförsäkringar

 • Kapitaliseringsavtal


Fennia Liv önskar dig välkommen som kund

Ung kvinna klädd i grönt som ler i vinden

Fennia är ett finländskt försäkringsbolag som ägs av sina kunder. Bolaget har har starka rötter och lång erfarenhet av försäkringsverksamhet. Fennias tjänster tillhandahålls av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia som är specialiserat på skadeförsäkring, av Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar samt av servicebolaget Fennia-service Ab. Fennia Liv är ett helägt dotterbolag till Fennia.  

Frågor och svar

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren gällande överföringen till Fennia Liv. 

 • Just nu behöver du inte göra någonting. Vi berättar mera när processen framskrider och vi vill göra övergången till Fennia Liv möjligast smidig för dig. Vi sänder ut praktisk information om dina försäkringar under hösten.

 • Ditt kundförhållande hos Fennia Liv fortsätter som tidigare. Fram till att affären slutförts betjänar vi dig i Handelsbanken gällande dina försäkringsavtal tecknade hos oss. I fortsättningen har du flera försäkringar i Fennia Liv och du sköter dina försäkringsärenden med dem.

 • Vi räknar med att dina försäkringar förs över till Fennia Liv i månadsskiftet november-december 2024. Vi informerar dig fortlöpande om hur processen framskrider. Du får praktisk information om dina försäkringar under hösten.

 • Handelsbanken betjänar dig som förut ända tills affären har slutförts. Om du har frågor om dina försäkringar eller om överföringen av dem, så kontakta din kontaktperson på bankkontoret eller vår kundtjänst på numret 010 444 2442 (må–fr kl. 8–17, lna/msa). Du hittar kontorenas kontaktuppgifter här

 • Handelsbanken och SHB Liv betjänar dig tillsvidare normalt. Efter att affären har slutförts, betjänar Fennia Liv dig.

 • Priserna på försäkringsavtalen förblir oförändrade. Då ditt kundförhållande flyttas kan det ske ändringar i prissättningen för placeringsobjekten om dessa byts ut. Vi informerar om eventuella ändringar i prissättning och villkor under hösten. De eventuella ändringarna träder i kraft när ditt kundförhållande överförts.

 • De försäkringar du tecknat i Handelsbanken fortsätter på samma sätt, även om din försäkringsgivare byts i samband med affären. Du kan bekanta dig med Fennias försäkringsprodukter på adressen fennia.fi.

 • Livförsäkringen, som garanterar återbetalningen av ditt lån vid dödsfall, fortsätter att gälla helt normalt. När affären slutförs, så byts din försäkringsgivare ut till Fennia Liv. Ditt låneskydd förs över till Fennia Liv och du behöver inte göra några ändringar i det.  Försäkringsbolaget ansvarar för att hålla låneskyddet, som är kopplat till ifrågavarande lån, i kraft även om lånet förs över till en annan bank. 

 • Efter överföringen till Fennia Liv är det Fennia Liv som fakturerar försäkringspremierna. Du kan redan på förhand beställa en e-faktura av Fennia Liv i din nätbank. Kom ihåg att avsluta de återkommande överföringarna från kontona i Handelsbanken när Handelsbankens fakturering upphör. Observera att när du får din första faktura från Fennia Liv, så är faktureringsuppgifterna inte längre desamma (t.ex. kontonummer och referens).

 • De placeringsportföljer som Handelsbanken administrerar upphör i samband med att affären slutförs. Portföljerna ersätts med nya placeringskorgar som Fennia Liv erbjuder i samarbete med S-Banken. Du får mer information under hösten.

 • Din försäkringsgivare byts till Fennia Liv när affären slutförs. Vi informerar om eventuella ändringar i placeringsobjekten och om de små ändringarna i försäkringsvillkoren minst en månad innan de träder i kraft.

 • Din försäkring överförs till Fennia Liv och kapitalförvaltningstjänsten tillhandahålls av S-Banken efter att affären slutförts. Du får ytterligare information om S-Bankens kapitalförvaltningstjänst i S-Banken under hösten.

 • Dina försäkringar och placeringsobjekten i den förblir tillsvidare oförändrade. Vi informerar om eventuella ändringar i placeringsobjekten under hösten.

Vi betjänar dig precis som tidigare

Leende kvinna med rött hår

Som kund behöver du inte föra någonting i detta skede. För oss är det viktigt att du vet hur och när företagsaffären påverkar dina försäkringsärenden. Vi informerar dig fortlöpande om hur processen framskrider.

Vi vill försäkra oss om att övergången till Fennia Liv är möjligast enkel för dig. 

Om du har frågor eller vill diskutera dina försäkringar, ta kontakt med din kontaktperson på bankkontoret eller vår kundtjänst på numret 010 444 2442 (lna/msa) må–fr kl. 8–17.

Skydda dina uppgifter

Kom ihåg att vara omsorgsfull i dina bankärenden

Vi påminner om att bankerna aldrig ber om dina bankkoder via e-post, SMS eller telefon. 

Logga inte in med dina bankkoder via länkar i ett e-postmeddelande eller SMS. Radera det misstänkta meddelandet utan att öppna det.

Mer att läsa: Tre frågor

Leende kvinna vid bordet.

Detta är ett förändringens år för er försäkringskunder. Vi har informerat om hur placerings-, pensions- och låneskyddsförsäkringarna tillsammans med kapitaliseringsavtalen överförs till Fennia Liv. 

Här kan du läsa våra svar på kundernas tre vanligaste frågor.