Kvinna kör truck.

Finansiering

Genom att välja en lämplig finansieringslösning kan företaget frigöra kapital eller förbättra produktiviteten. Handelsbankens kontor står till företagets tjänst.

Finansiering av investeringar

Investeringar behövs för att företagets affärsverksamhet ska kunna utvecklas och utvidgas. Handelsbanken tillhandahåller flera olika finansieringsalternativ beroende på företagets behov och investeringsobjekt.

Förstärkt driftskapital

Företaget behöver driftskapital för den dagliga verksamheten men också för att jämna ut konjunktur- och säsongväxlingar. Stärkning av driftskapital är en del av företagets likviditet.

Bankgarantier

En bankgaranti är en garanti som banken ställer till förmån för sin kund. En bankgaranti kan ställas som säkerhet för till exempel en varuleverans, en köpesumma eller en hyresbetalning.

Finansiering av utrikeshandel

Betalnings- och finansieringstjänster i anslutning till utrikeshandel skyddar både köparen och säljaren eftersom de minskar riskerna. Handelsbanken erbjuder finansieringslösningar för import och export.

Säljfinansiering

Gör det lätt för dina kunder att betala, så säljer du mera. Erbjud kunderna förmånlig finansiering: du får kreditbeslutet snabbt via vår nättjänst.

Debt Capital Markets – krävande finansiering

Vi erbjuder ditt företag skräddarsydda finansieringslösningar som bilaterala lån eller syndikerade krediter tillsammans med andra finansiärer. Vi ordnar också med skuldfinansiering på marknadsvillkor på obligationsmarknaden. Vi fungerar som arrangör av obligationslån på euromarknaden, i Norge och i Sverige.


-

Hitta kontor och boka tid

Ring kontoret och boka tid för ett möte. I mötet deltar också experter på olika finansieringsalternativ så ditt företag får heltäckande och högklassig service.

Läs mer

Solen skiner genom björkgrenarna.

I Handelsbanken inser vi att vår verksamhet påverkar samhället, miljön och penningmarknaderna. Därför hör hållbarhet och långsiktighet till våra grundvärderingar.

Hållbarhet