1. Företag
  2. /
  3. Likviditet
Byggnadens tak mot en djupblå himmel.

Likviditet

Likviditeten är en viktig del i företagets framgång. En välskött likviditet minskar kostnaderna för finansiering och ger ett skydd när det är sämre tider.
3 pengapåsar

Likviditetshanteringen ser till att pengarna finns, där de behövs.

Likviditeten är en stor helhet, som består av bankkonton, fakturering, betalmedel och betaltjänster.


livboj

Bankkonton

Basen i likviditeten är givetvis bankkontot. Bankkontot kan vara en del av koncernkonto, där företaget centraliserat sköter hela koncernens likviditet.


Ikon: betalkort med ett plus.

Eurocard Corporate Gold

Eurocard Corporate Gold är ett kreditkort som underlättar betalningen när företaget gör införskaffningar och gör uppföljningen enklare. I kortet ingår också en reseförsäkring för resor i arbetet som är betalda med kortet.


Hjälpmedel för likviditetshanteringen

Verktyg för likviditetsplaneringen

Alla små och medelstora företag erbjuder vi ett enkelt verktyg, som hjälper dig att planera likviditeten så den räcker till i alla lägen. Verktyget är ett bra hjälpmedel under dessa coronatider, men också mycket bra att ha när tiderna blir bättre.

Koncernkonto

Företaget kan administrera koncernens alla konton från ett koncernkonto. Inom koncernkonto tillämpas en intern ränteberäkning för de enskilda kontona och de kan ha interna kreditlimiter.

GlobalOn-Line

Om företaget har många konton och betalningar utomlands, erbjuder GlobalOn-Line en gemensam kanal för dem. I GlobalOn-Line ser du koncernens alla konton med saldon och transaktioner. 

CashPool

CashPool är ett verktyg för likviditetshanteringen om företaget har verksamhet i många länder. Koncernens moderbolag kan sköta hela koncernens likviditet i olika länder och valutor.


Ikon: En ringande gammaldags telefonlur.

Välj kontor och boka tid

Ring kontoret och boka tid för ett möte. Vi ber några experter komma med på mötet, så att ditt företag säkert får ett täckande och bra förslag på banktjänster.