Företagskontoret

Allt på ett ställe för företaget

Huvudkontorets lobby och Handelsbankens logga på väggen

Vi sköter alla bankärenden för de företag som kvarblir i banken i samband med företagsaffären från ett kontor. Du kan uträtta ärenden med företagskontoret via telefon och på distans.

Vi har koncentrerat följande företagskunder till företagskontoret:

 • stora företag och samfund
 • kommuner och
 • fastighetsbolag.

För att säkerställa en smidig ärendehantering bör du vara beredd att identifiera dig under samtalet med antingen nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Våra tjänster avvecklas stegvis

S-Banken, Oma Sparbank och Fennia Liv köper Handelsbankens finländska verksamhet. De delar av den finländska verksamheten som inte ingår i försäljningen kommer att avvecklas under kontrollerade former.

Som en följd av detta beslut har nyförsäljningen till stora företag och samfund samt kommuner, bostadsaktiebolag och fastighetsbolag upphört.

Tills vidare betjänar vi våra kunder som tidigare inom ramen för gällande avtal. Vi informerar kunderna i god tid när de enskilda tjänsterna upphör.

Kontakt

Adress
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki
Telefon

Tidsbokning

Vi betjänar endast med tidsbokning.

Öppettider
Måndag 10:00 - 15:00
Tisdag 10:00 - 15:00
Onsdag 10:00 - 15:00
Torsdag 10:00 - 15:00
Fredag 10:00 - 15:00
Kontanter
Nej
Swift/BIC
HANDFIHH

Vanliga frågor

 • Företagstjänsterna upphör för att Handelsbanken drar sig ur marknaden i Finland. Vi meddelade i maj 2023 att tjänsterna för privatkunder samt kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna i Finland säljs till S-Banken, att SME-företagstjänsterna säljs till Oma Sparbank och att livförsäkringarna säljs till Fennia Liv.

  Den verksamhet som inte säljs kommer att avvecklas stegvis. Detta gäller tjänsterna för stora företag och samfund, kommuner, bostadsaktiebolag och fastighetsbolag.

 • Vi säger upp våra tjänster för stora företag och samfund, kommuner och fastighetsbolag per produktområde så som god banksed förutsätter. Vi skickar i god tid ut uppsägningsbreven för varje enskild tjänst.

 • Vi säger upp alla våra tjänster för storföretag och fastighetsbolag stegvis.

  SMF-företagen överförs i samband med affären till Oma Sparbank. De företag som har kapitalförvaltnings- och placeringstjänster överförs till S-Banken.

 • Handelsbanken avslutar sin verksamhet i Finland stegvis. Företagskontoret betjänar tills vidare de nuvarande företagskunderna inom ramen för gällande avtal. Vi avslutar våra tjänster en i taget.

 • I fortsättningen betjänas stora företag och samfund, kommuner och fastighetsbolag av företagskontoret.

 • Vi beviljar inte längre några nya lån för stora företag och samfund, kommuner eller fastighetsbolag.

 • Företagskontoret är beläget i Gräsviken, men ärendena sköts per telefon eller på distans.

 • Vi tar i bruk nätfaktureringen senast i juni 2025. Kunden måste ingå ett avtal med en ny bank om mottagande av nätfakturor senast i juni 2025, så att mottagningen av nätfakturorna fungerar. I annat fall skickar vi en pappersfaktura på lånedebiteringen.

  1. Du får en engångskod för autentiseringen av bankpersonalen.
  2. Identifieringen kan göras i två kanaler:
  • handelsbanken.fi: klicka på Logga in-knappen uppe till höger och välj ”Identifiering”.
  • Mobilbanken: Klicka på ”Meny” i nedre kanten på startsidan. Välj ”Kontakta oss” och sedan ”Identifiering”. Klicka på ”Identifiera dig tillförlitligt på begäran av banken. Gå till identifiering.

   Obs! Du kan identifiera dig endera med Handelsbankens eller någon annan banks bankkoder eller med mobilcertifikat.
 • Våra kontor stängs inte, utan de övergår i samband med försäljningen till S-Banken i månadsskiftet november-december. Undantagna är huvudstadsregionens kontor i Munksnäs, Fiskehamnen, Böle och Aviapolis. Dessa kontor stängs under senhösten och personalen flyttar över till andra bankkontor.