1. Hitta bankkontor
  2. /
  3. Helsingfors Böle

Helsingfors Böle


-

Personlig service

I Handelsbanken är du kund i ett kontor. I kontoret har du en kontaktperson, som hjälper dig att välja en helhet av ändamålsenliga och mångsidiga banktjänster endera åt dig själv eller åt ditt företag. Att banken är lokal betyder, att du får bättre och snabbare beslut i dina bankärenden. Du träffar beslutsfattaren, inte en budbärare.

Välkommen till oss.


Kontakt

Adress
Banmästargatan 7 A
00520  Helsingfors
Telefon
010 444 3070

Tidsbokning

Vi betjänar enbart med tidsbokning.

Öppettider
Kontanter
Nej
Swift/BIC
HANDFIHH

Vi betjänar dig

Jussi Hannukainen
Tf. kontorschef
010 444 3076
050 564 8657
Maarit Liutu
Privatkundsansvarig
010 444 3075
Taina Mustaniemi
Privatkundsansvarig
010 444 3078
Jarmo Kivinen
Family Office Banker, Placeringsansvarig
010 444 3083
040 545 3798
Tarja Rämä
Företagskundansvarig
010 444 3084
044 976 1261
Jenna Järvinen
Kundrådgivare
010 444 3077
Henrik Räinä
Dagligtjänster
010 444 3072