1. Hitta bankkontor
  2. /
  3. Helsingfors Böle

Helsingfors Böle

Personlig service

-

I Handelsbanken är du kund i ett kontor. I kontoret har du en kontaktperson, som hjälper dig att välja en helhet av ändamålsenliga och mångsidiga banktjänster endera åt dig själv eller åt ditt företag. Att banken är lokal betyder, att du får bättre och snabbare beslut i dina bankärenden. Du träffar beslutsfattaren, inte en budbärare.

Välkommen till oss.


Kontakt

Adress
Banmästargatan 7 A
00520  Helsingfors
Telefon

Tidsbokning

Vi betjänar enbart med tidsbokning.

Öppettider
Kontanter
Nej