1. Hitta bankkontor
  2. /
  3. Helsingfors Kampen

Helsingfors Kampen

Personlig service

Mås gjord av trä på ett fönsterbräde.

I Handelsbanken är du kund i ett kontor. I kontoret har du en kontaktperson, som hjälper dig att välja en helhet av ändamålsenliga och mångsidiga banktjänster endera åt dig själv eller åt ditt företag. Att banken är lokal betyder, att du får bättre och snabbare beslut i dina bankärenden. Du träffar beslutsfattaren, inte en budbärare.

Välkommen till oss.


Kontakt

Besöksadress
Anttigatan 3 D, 6 vån.
00100  Helsingfors
Postadress
Pb 639
00101  Helsingfors
Telefon

Tidsbokning

Vi betjänar endast med tidsbokning.

Öppettider
Kontanter
Nej

Vi betjänar dig

-
Riitta Lassinaro
Jobbar med projektuppgifter