1. Hitta bankkontor
  2. /
  3. Helsingfors Kampen

Helsingfors Kampen

Tjänsterna under coronaepidemin

Diger läsning i Kompassen

Vårt nyhetsbrev Kompassen har viktig information för var och en. Kompassen berättar om hållbart sparande, som verkligen inte bara gäller rika stiftelser, och hur man skatteeffektivt kan flytta över egendom till barn och barnbarn. Vi får veta hur man kan dra nytta av den ekonomiska nedgången när man exempelvis vill flytta över en investeringsbostad till en yngre generation.

Kompassen juni/2020Öppnas i nytt fönster

Färska kommentarer om ekonomin i olika kanaler 

Kontoren öppnar sina dörrar

Våra kontor håller så småningom på att återgå till det normala igen. Men kontrollera på kontorets webbsida, om kontoret har öppettider eller tidsbokning. Kontrollera också, om kontoret har kontanttjänster.

Digitalt möte för privatkunderna

Under det digitala mötet kan du tala om alla dina bankärenden och avtala om tjänster och villkor. Du deltar i det mötet via nätbanken, så kontakten är krypterad. Efter mötet kan du också underteckna avtalen i nätbanken.

Ta kontakt med din kontaktperson på kontoret och boka ett möte.

Digitalt möteÖppnas i nytt fönster

Kreditkortens reklamationer och försäkringar

Bluffmeddelanden i Handelsbankens namn


-

Personlig service

I Handelsbanken är du kund i ett kontor. I kontoret har du en kontaktperson, som hjälper dig att välja en helhet av ändamålsenliga och mångsidiga banktjänster endera åt dig själv eller åt ditt företag. Att banken är lokal betyder, att du får bättre och snabbare beslut i dina bankärenden. Du träffar beslutsfattaren, inte en budbärare.

Välkommen till oss.


Kontakt

Besöksadress
Anttigatan 3 D, 6 vån.
00100  Helsingfors
Postadress
Pb 639
00101 Helsingfors
Telefon
010 444 3050
Vi betjänar endast med tidsbokning.
Öppettider
Öppettider 1.6-31.8.2020
Kontanter
Nej
Swift/BIC
HANDFIHH

Vi betjänar dig

Sami Hoffrén
Kontorschef
010 444 3051
Toni Vehviläinen
Stf. kontorschef, Placeringsansvarig, Företagskundansvarig
010 444 3053
Anuliisa Juurikkamäki
Privatkundsansvarig, Företagskundansvarig
010 444 3057
Riitta Lassinaro
Privatkundsansvarig
010 444 3018
Tiina Lillja
Privatkundsansvarig
010 444 3066
Onni Salonen
Privatkundsansvarig
010 444 3016
Helena Rantanen
Family Office Banker, Placeringsansvarig
010 444 3054
Sari Reijola
Family Office Banker
010 444 3056
Kaarle Kauppinen
Placeringsansvarig
010 444 3011
Piia Nyberg
Private Banking
010 444 3014
Esa Almgren
Företagskundansvarig
010 444 3013
Eelis Toppinen
Dagligtjänster
010 444 3050