Lahtis

-

Personlig service

I Handelsbanken är du kund i ett kontor. I kontoret har du en kontaktperson, som hjälper dig att välja en helhet av ändamålsenliga och mångsidiga banktjänster endera åt dig själv eller åt ditt företag. Att banken är lokal betyder, att du får bättre och snabbare beslut i dina bankärenden. Du träffar beslutsfattaren, inte en budbärare.

Välkommen till oss.


Kontakt

Adress
Laiturikatu 2, 5:e våningen
15140 Lahtis
Telefon

Tidsbokning 
Vi betjänar enbart med tidsbokning.

Kontanttjänster

Fr kl. 10:00-13:00

Endast med tidsbokning.

Kontanter
Ja