1. Hitta bankkontor
  2. /
  3. Satakunta

Satakunta


-

Personlig service

I Handelsbanken är du kund i ett kontor. I vårt kotnor får du en kontaktperson, som hjälper dig att välja en helhet av ändamålsenliga och mångsidiga banktjänster endera åt dig själv eller åt ditt företag. Att banken är lokal betyder, att du får bättre och snabbare beslut i dina bankärenden. Du träffar beslutsfattaren, inte en budbärare.

Välkommen till oss.


Nyheter från kontoret

Kontakt

Besöksadress
Itäpuisto 7, 5 vån.
28100  Björneborg
Postadress
PB 55
28101 Björneborg
Telefon
010 444 3740

Tidsbokning

Välkommen att boka tid för dina bankärenden.

Öppettider
Kontanter
Nej
Swift/BIC
HANDFIHH

Vi betjänar dig

Lauri Leinonen
Kontorschef
040 760 5904
Lauri Takala
Företagskundansvarig
010 444 3742
Jasmin Schönroos
Privatkundsansvarig
010 444 3746
Elvira Nieminen
Privatkundansvarig
010 444 3744
Satu Huhtanen-Pere
Vårdledig
Jukka Kettunen
Placeringsansvarig
010 444 3751
Olli Surokivi
Private Banking
010 444 2757