1. Hitta bankkontor
  2. /
  3. Satakunta

Satakunta

Våra kontor har helt övergått till digitala möten

Koronapandemin har tilltagit och därför har våra kontor övergått till att betjäna digitalt. Du kan också kontakta kontoret via nätbanken eller per telefon.

Om du har avtalat om ett fysiskt möte i kontoret, så är din kontaktperson i kontakt med dig.

-

Personlig service

I Handelsbanken är du kund i ett kontor. I vårt kotnor får du en kontaktperson, som hjälper dig att välja en helhet av ändamålsenliga och mångsidiga banktjänster endera åt dig själv eller åt ditt företag. Att banken är lokal betyder, att du får bättre och snabbare beslut i dina bankärenden. Du träffar beslutsfattaren, inte en budbärare.

Välkommen till oss.


Kontakt

Besöksadress
Itäpuisto 7, 5 vån.
28100  Björneborg
Postadress
PB 55
28101 Björneborg
Telefon
010 444 3740

Tidsbokning
Välkommen att boka tid för dina bankärenden.

Öppettider
Kontanter
Nej
Swift/BIC
HANDFIHH

Vi betjänar dig

Marko Piippa
Stf kontorschef
010 444 3742
Elvira Nieminen
Privatkundansvarig
010 444 3744
Johanna Vallinen
Privatkundsansvarig
010 444 3747
Jukka Kettunen
Placeringsansvarig
010 444 3751
Olli Surokivi
Private Banking
010 444 2757