Södra Karelen

Kontoret Södra Karelen har stängts

Kontoret Södra Karelen är stängt sedan 1.9.2020.

Du betjänas från och med september av Kymmenedalens kontor i Kouvola. Du får en ny kontaktperson som kontaktar dig under hösten.

Kymmenedalens kontaktuppgifter i Kouvola:
Kouvolankatu 22 
Kouvola

Tfn 010 444 3400

Välkommen!

En mås i trä på en fönsterbräde.