Vasa

-

Personlig service

I Handelsbanken är du kund i ett kontor. I vårt kontor får du en kontaktperson, som hjälper dig att välja en helhet av ändamålsenliga och mångsidiga banktjänster endera åt dig själv eller åt ditt företag. Att banken är lokal betyder, att du får bättre och snabbare beslut i dina bankärenden. Du träffar beslutsfattaren, inte en budbärare.

Välkommen till oss.


Kontakt

Adress
Hovrättsesplanaden 19
65100  Vasa
Telefon

Tidsbokning

Vi betjänar endast med tidsbokning, också kontanttjänsterna sköts med tidsbokning.

Kontanter
Ja
Swift/BIC
HANDFIHH