Osingot

Osingot ovat osakkeista saatavaa tuottoa, jota osakeyhtiö voi maksaa omistajilleen.

Mitä osingot ovat ja miten ne toimivat?

Kaksi arkkitehtia keskustelevat talomallista.
 • Osingot ovat yleensä rahaa, mutta ne voivat olla myös esimerkiksi osakkeita.
 • Osingon maksusta päättää yhtiökokous yhtiön hallituksen esityksen perusteella.
 • Osinkoon on oikeus osakkeenomistajilla, jotka omistavat osakkeen viimeistään täsmäytyspäivänä.
 • Osingot maksetaan arvo-osuustiliin liitetylle Käyttötilille, joka toimi hoitotilinä - yleensä noin kaksi viikkoa yhtiökokouksen jälkeen.
 • Maksu tapahtuu tyypillisesti kerran vuodessa, mutta osinkoja voidaan maksaa useamminkin, esimerkiksi neljännesvuosittain.

Tärkeitä päivämääriä sijoittajalle

Osakesijoittajan on hyvä tuntea tärkeät osinkoihin liittyvät päivämäärät, jotta osinkotuotot eivät jäisi saamatta.

 1. Yhtiökokous
  Yhtiökokouksessa päätetään osingon maksusta ja määrätään täsmäytyspäivä.
 2. Osingon irtoamispäivä
  Osakkeen ostaminen ei irtoamispäivänä oikeuta enää osinkoon. Irtoamispäivä on yleensä yhtiökokousta seuraava päivä.
 3. Osingon täsmäytyspäivä
  Jos osakkeen omistaa täsmäytyspäivänä (osakasluettelossa on merkintä omistajuudesta), on oikeutettu osinkoon. Täsmäytyspäivä on yleensä 2 päivää yhtiökokouksesta.
 4. Osingon maksupäivä
  Päivä, jolloin osinko maksetaan arvo-osuustilin yhteyteen liitetylle Käyttötilille. Osingon maksupäivä on yhtiön päätettävissä, mutta se on yleensä viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä.

Ota selvitysaika huomioon

On hyvä huomioida kaupankäyntiin kuuluva viive: osakkeiden ostoon ja myyntiin kuluu yleensä 2-3 pankkipäivää. Tätä aikaa kutsutaan selvitysajaksi.

Selvityspäivänä raha vaihtaa omistajaa ja osakasluettelot päivitetään ajan tasalle. Selvityspäivästä eteenpäin olet ostajana oikeutettu osakkeen tuomiin etuihin.