Sertifikaattilajit

Sertifikaatin nimi kertoo sertifikaatin rakenteesta ja kohde-etuudesta.

Kuponkisertifikaatti

Kuponkisertifikaateilla voit saada korkean, kiinteän tuoton (kupongit) sijoituksellesi. Kuponkisertifikaatin kohteena on usein yksi tai useampi osake tai osakekori. Juoksuaika voi olla etukäteen määritelty tai sidottu kohde-etuuden kehitykseen. Määräävä tekijä on se, miten kohde-etuus, johon sertifikaatti on sidottu, kehittyy ennalta sovittuihin havaintopäiviin mennessä. Lisäksi kuponkisertifikaateilla on usein osittainen suoja kohde-etuuden laskuille.

Luottosertifikaatti

Luottosertifikaateilla voit saada perinteisiä korkosijoituksiasi korkeamman tuoton. Luottosertifikaatin kohde-etuutena on indeksi tai yksi tai useampi yritys. Jos kohde-etuudessa ei tapahdu luottotapahtumia (konkurssi, maksuviive, velkajärjestely tai valtiollinen väliintulo), saat luottosertifikaatilla koron kaltaista tuottoa.

Kasvusertifikaatti

Kasvusertifikaatti on useimmiten sidottu osakkeeseen, osakekoriin tai osakeindeksiin. Kohde-etuuden noustessa saat sertifikaatilla vipua nousuun. Toisin sanoen kasvusertifikaatti kehittyy kohde-etuutta paremmin nousussa. Lisäksi kasvusertifikaateilla on usein osittainen suoja kohde-etuuden laskuille.

Indeksisertifikaatti

Indeksisertifikaatit seuraavat kohde-etuuden, esimerkiksi osakeindeksin, kurssikehitystä. Kohde-etuuden kurssin noustessa nousee myös sertifikaatin kurssi. Lisäksi indeksisertifikaateilla on usein osittainen suoja kohde-etuuden laskuille.