Sertifikaattilajit

Sertifikaatin nimi kertoo sertifikaatin rakenteesta ja kohde-etuudesta.

Kuponkisertifikaatti

Kuponkisertifikaateilla voit saada korkean, kiinteän tuoton (kupongit) sijoituksellesi. Kuponkisertifikaatin kohteena on usein yksi tai useampi osake tai osakekori. Juoksuaika voi olla etukäteen määritelty tai sidottu kohde-etuuden kehitykseen. Määräävä tekijä on se, miten kohde-etuus, johon sertifikaatti on sidottu, kehittyy ennalta sovittuihin havaintopäiviin mennessä. Lisäksi kuponkisertifikaateilla on usein osittainen suoja kohde-etuuden laskuille.

Luottosertifikaatti

Luottosertifikaateilla voit saada perinteisiä korkosijoituksiasi korkeamman tuoton. Luottosertifikaatin kohde-etuutena on indeksi tai yksi tai useampi yritys. Jos kohde-etuudessa ei tapahdu luottotapahtumia (konkurssi, maksuviive, velkajärjestely tai valtiollinen väliintulo), saat luottosertifikaatilla koron kaltaista tuottoa.

Sertifikaattien riskit
Sertifikaattien ajankohtaiset kurssitAvautuu uuteen ikkunaan

Kasvusertifikaatti

Kasvusertifikaatti on useimmiten sidottu osakkeeseen, osakekoriin tai osakeindeksiin. Kohde-etuuden noustessa saat sertifikaatilla vipua nousuun. Toisin sanoen kasvusertifikaatti kehittyy kohde-etuutta paremmin nousussa. Lisäksi kasvusertifikaateilla on usein osittainen suoja kohde-etuuden laskuille.

Indeksisertifikaatti

Indeksisertifikaatit seuraavat kohde-etuuden, esimerkiksi osakeindeksin, kurssikehitystä. Kohde-etuuden kurssin noustessa nousee myös sertifikaatin kurssi. Lisäksi indeksisertifikaateilla on usein osittainen suoja kohde-etuuden laskuille.