Arvopaperikauppaa koskevat säännökset

Vuoden 2018 alusta MiFID II direktiivi ja MiFIR säännökset tulivat voimaan.
EU flag

Mitä muutos tarkoittaa käytännössä?

EU:n MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) -direktiiviin perustuen sijoituspalveluiden lainsäädäntö on muuttunut 3.1.2018.

Asiakas keskipisteessä

Direktiivin lähtökohtana on asiakkaan etu. Handelsbankenille tämä ei ole uutta, mutta uuden sääntelyn ansiosta sijoittajan suoja vahvistuu entisestään. Lakimuutokset selkeyttävät palveluiden tuote- ja hintatietoja.

Tunnistamisen vaatimukset tiukentuvat

Vuoden 2018 alusta arvopapereilla kauppaa käyvät yritykset ja yksityishenkilöt tarvitsevat kansainvälisen tunnistautumistunnuksen. Yritysten tunnus on LEI (Legal Entity Identifier) ja yksityishenkilöiden tunnus on NID (National Client Identifier).

Asianmukaisuusarvio ja tuotteen soveltuvuus

Osana sijoittajansuojaa Handelsbanken varmistaa, että ostamasi tuote soveltuu sinulle. Olemme jo aiemmin asianmukaisuusarvioinnissa varmistaneet, että sinulla on riittävästi tietoa ja kokemusta tuotteesta. Jatkossa kartoitamme tarpeesi, jolloin voimme rajata sinulle soveltuvat tuotteet entistä tarkemmin.

Asianmukaisuusarviointi Handelsbankenissa

Läpinäkyvyys

Varmistamme, että sinulla on käytössäsi tarvittavat tiedot ennen kuin sijoitat. Saat kuvauksen tuotteen ominaisuuksista, hinnoittelusta ja tuotteeseen liittyvistä riskeistä. Konttoreissa apunasi ovat asiansa osaavat sijoitusvastaavat.

Raportoimme vuosittain maksamasi kulut sekä prosentteina että euroina. Saat myös tietoa tuotteen kustannuksista ennen ostopäätöstä.

Tärkeimmät 2018 voimaan astuneet muutokset:

  • Hyödyt sijoittajana suuremmasta läpinäkyvyydestä ja vahvemmasta suojasta.
  • Saat enemmän tietoa sijoituksistasi sekä sinua kiinnostavista rahoitusinstrumenteista.
  • Saat paremman kokonaiskäsityksen maksamistasi kuluista.