Asianmukaisuusarviointi ja asiakasluokittelu

Asianmukaisuusarvioinnin tavoitteena on varmistaa, että asiakkaalla on riittävästi kokemusta ja tietoa käyttämästään rahoitusvälineestä, ja sen myötä kyky ymmärtää rahoitusvälineeseen liittyvät riskit.

Asiakasluokittelu

Handelsbanken jakaa asiakkaat seuraaviin ryhmiin:

  • Ei-ammattimainen asiakas
  • Ammattimainen asiakas
  • Hyväksyttävä vastapuoli 

Ammattimaisia asiakkaita ja hyväksyttäviä vastapuolia ovat pankit ja muut rahalaitokset, suuryritykset sekä muut yhteisösijoittajat, joiden pääasiallisena toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittaminen.

Asianmukaisuusarviointi

<strong style="font-size: 11px;">Mitä on asianmukaisuusarviointi?Arvioinnin avulla pankki varmistuu siitä, että asiakkaalla on riittävästi kokemusta ja tietoa kulloinkin kyseessä olevasta rahoitusvälineestä ja sen myötä kyky ymmärtää rahoitusvälineeseen liittyvät riskit. 


Milloin pankki tekee asianmukaisuusarvioinnin?
Aina kun ei-ammattimainen sijoittaja tekee ensimmäistä kertaa kauppaa rahoitusvälineellä tai kun kauppaa tehdään monimutkaisella rahoitusvälineellä.

Miten toimitaan, jos olen aiemmin tehnyt kauppaa tietyllä rahoitusvälineellä mutta eri rahalaitoksen kautta?
Tehty arviointi ei siirry automaattisesti, mutta Handelsbanken voi ottaa aiemmin hankitun kokemuksen huomioon ja todeta sinulla olevan edellytykset kaupantekoon.

Onko minulle tehtävä asianmukaisuusarviointi, jos teen omasta aloitteestani suoran toimeksiannon?
Ei. Jos teet omasta aloitteestasi kauppaa yksinkertaisella rahoitusvälineellä, kuten julkisesti noteeratuilla osakkeilla, internetin välityksellä tai antamalla toimeksiannon konttoriisi, pankin ei tarvitse suorittaa asianmukaisuusarviointia. Mikäli teet kauppaa monimutkaisella rahoitusvälineellä, esimerkiksi warranteilla, sinulle tulee tehdä asianmukaisuusarviointi.