Kannustimet ja muut korvaukset

Kannustimet

 
Handelsbanken saa vain tietyissä määrätyissä tilanteissa maksaa tai ottaa vastaan maksuja, palkkioita tai luontaisetuja (kannustimia) sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoamisen yhteydessä. Mikäli kannustimia maksetaan tai annetaan kolmannelle osapuolelle tai saadaan kolmannelta osapuolelta, kannustimen tulee olla sen luonteinen, että se osaltaan parantaa kyseisen palvelun laatua, eikä se saa estää Handelsbankenia huolehtimasta asiakkaiden eduista. Alla esitetään tiivistelmä Handelsbankenin kolmansille osapuolille maksamista tai antamista kannustimista sekä niistä kannustimista, joita Handelsbanken vastaanottaa kolmansilta osapuolilta. Jos haluat saada lisätietoja tiettyyn palveluun liittyvistä kannustimista, voit ottaa yhteyttä asiakasvastaavaasi tai konttoriisi.

Rahastot 

Handelsbanken välittää eri rahastoyhtiöiden rahastoja; sekä Handelsbankenin oman rahastoyhtiön että muiden rahastoyhtiöiden rahastoja. Handelsbankenille maksetaan välitystoiminnasta palkkiota. Palkkio on osa asiakkaiden maksamaa rahoitusyhtiön hallinnointipalkkiota. Palkkio vaihtelee rahastoyhtiöittäin ja se peritään siltä ajalta, jolloin rahasto-osuudet ovat asiakkaan omistuksessa. Asiakas maksaa rahastoyhtiölle vain rahaston avaintietoesitteessä esitetyn prosenttiosuuden mukaisen hallinnointipalkkion, eikä pankin palkkio aiheuta lisäkustannuksia asiakkaalle.

Pankin välityspalkkio on 50 prosenttia rahaston hallinnointipalkkiosta Handelsbanken-konsernin hallinnoimien rahastojen osalta, pois lukien ne osuusluokat, joista ei makseta palkkiota.

Pankki välittää myös muiden kuin Handelsbanken-konserniin kuuluvien yhtiöiden hallinnoimia rahastoja. Pankille maksetaan välityksestä välityssopimuksen mukaista välityspalkkiota. Palkkion määrä lasketaan prosenttiosuutena kiinteästä hallinnointipalkkiosta ja se on 0–50 prosenttia. Monissa rahastoissa palkkio on 30–50 prosenttia. Asiakas maksaa rahastoyhtiölle vain hallinnointipalkkiota kunkin rahaston avaintietoesitteessä kerrotun prosenttiosuuden mukaisesti.

Muut kannustimet

Pankki maksaa myös muita maksuja, kuten säilytyspalkkioita, selvitys- ja vaihtokuluja ja lakisääteisiä maksuja sijoitus- ja oheispalveluita tarjoaville kolmansille osapuolille.