Sijoituspalveluiden hinnasto

ett kvitto

Arvopaperikauppa

Kotimaiset ja ulkomaiset arvopaperit konttoripalveluna

Arvopaperisäilytys

Kotimaiset ja ulkomaiset arvopaperit

Handelsbankenin rahastot

Rahastojen palvelumaksut

Vakuutukset

Vakuutusten hinnasto Tavoite, ActiveLife ja Selective Index

Sijoittaminen verkossa

Verkkopalveluiden hinnasto

Asiakkaalle voi aiheutua muita rahoitusvälineisiin liittyviä kuluja tai veroja, joita ei makseta pankin kautta tai joita pankki ei peri.

Vastuunrajoitus

Rahoitusvälineen tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.