Muovipullosta maksukortiksi

Kaikki Handelsbankenin pankki- ja luottokortit valmistetaan kierrätysmuovista, joka on peräisin kehittyvien maiden rannoilta.
Nainen poimii muoviroskan

Mereen päätyy vuosittain yli kahdeksan miljoonaa tonnia muovijätettä. Ongelma-alueita ovat erityisesti ne kehittyvien maiden valtiot, joissa ei ole infrastruktuuria kierrätykselle. 

Handelsbankenin uusissa korteissa käytettävä muovi on kerätty rannoilta sellaisista maista, joissa muovijätettä ei kierrätetä ja joissa se todennäköisesti päätyisi mereen. 


-

Muovin matka rannoilta Handelsbankenin maksukortiksi

Kerätty muovi ei päädy mereen

Meressä muovi ei maadu, vaan hajoaa pieniksi paloiksi. Palat päätyvät meren ravintoketjuun ja ovat suuri uhka meren eliöstölle ja ihmisten terveydelle. Maailmanlaajuiseen ympäristöongelmaan voidaan vaikuttaa keräämällä muovijätettä valtameristä ja rannikkoalueilta ja hyödyntämällä se uudelleen.

Muovin keräystä organisoi Parley-niminen järjestö, joka pyrkii usein eri tavoin estämään muovin päätymistä mereen. Yksi keinoista on osallistaa paikalliset yhteisöt muovijätteen keräykseen.  

Kerätty muovi pakataan ja kuljetetaan kortinvalmistajan tehtaalle. 

Vastuullinen luonnolle, kestävä kuluttajalle

  • Kortista yli 70 % on rannoilta ja vedestä kerättyä PET-muovia, joka on yleinen mm. virvoitusjuomapulloissa.
  • Ympäristöystävällisempi, mutta käytössä kestävä materiaali.
  • Yhteen korttiin käytetään noin puolen litran muovipullon verran merimuovia. 
  • Uutta muovia tarvitaan yhä kortin pintakalvoon.
  • Kokonaispäästöt pienemmät kuin perinteisessä korttituotannossa.

Lue lisää

Äiti ja tyttö kesäisellä niityllä

Vastuullisuus on toimintamme perusta

Handelsbanken on vahvasti mukana rakentamassa kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta.
Vastuullisuus Handelsbankenissa