Oma Säästöpankkiin siirtyvät pk-yritykset

Tältä sivulta saatte tietoa, mitä siirtyminen Oma Säästöpankin (OmaSp) asiakkaaksi yrityksellenne tarkoittaa.

Teemme siirtymästä mahdollisimman sujuvaa

Harmaahiuksinen nainen katsoo kameraan työpöydän ääressä

Tietoa OmaSp:lle siirtyville yrityksille

Handelsbanken on sopinut myyvänsä pk-yritysliiketoimintansa OmaSp:lle.  

Yrityskaupan ja asiakkuutenne siirron odotetaan toteutuvan syksyllä 2024. 

Toimitamme OmaSp:lle tietoja yrityksestänne, yrityksenne edustajista ja tosiasiallisista edunsaajista sekä tietoja yrityksenne sopimuksista Handelsbankenissa ennen kaupan toteutumista, jotta yrityksenne pankkipalvelut voidaan siirtää OmaSp:lle. 

Pidämme teidät ajan tasalla ja saatte lisätietoa vaiheittain.

OmaSp:lle siirtyvät tuotteet ja palvelut

 • Tilit ja talletukset 

Asiakkuutenne siirtyessä OmaSp:lle yrityksenne tilit, talletukset ja tilinkäyttöoikeudet säilyvät, mutta tilinumerot vaihtuvat. OmaSp lähettää kirjeitse tiedon uusista tilinumeroista ja ohjeet käytännön toimenpiteistä loppukeväällä. Tiedon saatuanne muistattehan ilmoittaa yrityksenne muuttuvat pankkiyhteystiedot kaikille tarvittaville tahoille, kuten asiakkaillenne, palveluntarjoajillenne, maksupäätetoimittajalle ja tilityksiä hoitavalle taholle. OmaSp:n uusi tilinumero on käytettävissä asiakkuuden siirron jälkeen, kun Handelsbankenin ja OmaSp:n välinen yrityskauppa on toteutunut.

 • Lainat 

Lainat ja tileihin liitetyt luotot siirtyvät nykyisin ehdoin ja vakuuksin OmaSp:lle, eikä teidän tarvitse näiden osalta tehdä mitään. Pankkitakaukset jäävät Handelsbankeniin.  

 • Yritysverkkopankki

Yritysverkkopankkisopimus siirtyy OmaSp:lle. Lisäksi saatte käyttöönne mobiilipankin. Saatte tarkemmat ohjeet yritysverkkopankin käyttöönotosta loppukeväällä. 

Pyrimme siihen, että OmaSp:n yritysverkkopankkiin siirtyvät mahdollisimman kattavasti esimerkiksi tilitapahtumat, tiliotteet, eräpäivää odottavat maksut, maksu- ja laskuaineistot, maksupohjat ja laskuluonnokset.

 • Maksuliikennesopimukset

Maksuliikennesopimukset siirtyvät OmaSp:lle. Jos yrityksenne tili on liitetty tilitoimiston tai muun kolmannen osapuolen palveluihin, otattehan yhteyttä tilitoimistoon/palveluntarjoajaan ja varmistatte, että heillä on olemassa oleva yhteys OmaSp:lle tai että yhteys avataan mahdollisimman pian.  

 • Web Services -yhteys ja maksupalvelut 

Web Services -yhteyssopimus siirtyy OmaSp:lle. Käyttäjätunnus, varmenteet sekä Web Services -yhteyden kanavanumero pysyvät ennallaan. Varmistattehan pankkiyhteysohjelmiston toimittajaltanne, että OmaSp:n yhteys sisältyy ohjelmistoonne. 

Jos hoidatte palveluntarjoajana Handelsbankeniin jäävien asiakkaiden maksuliikennettä, huomaattehan, että nykyinen Web Services -yhteys ja/tai yritysverkkopankkisopimus jäävät Handelsbankeniin ja teidän on avattava uusi yhteys OmaSp:lle. 

Lähtevät maksut -aineistossa sopimuksen palvelutunnus (maksatustunnus) ei muutu. Huomioittehan, että tilinumero ja pankkitunnus (BIC) muuttuvat.

Eräsiirtotiliotteen ja saapuvat viitemaksut -aineistojen toimitusjaksot ja aineistomuodot eivät muutu. Tilitapahtumakyselyssä otetaan käyttöön OmaSp:n aineistomuoto.

Jos yrityksellänne on verkkolaskusopimus pankin kanssa, verkkolaskuosoitteenne säilyy ennallaan mutta operaattoritunnus muuttuu (ITELFIHH). 

 • Pankkikortit ja tunnusluvut 

Nykyiset yrityksen tiliin liitetyt Online Debit -kortit korvataan OmaSp Visa Business Debit -maksukorteilla. Saatte lisätietoa OmaSp:n tarjoamista maksukorteista loppukeväällä. Saatte uudet OmaSp Visa Business Debit -kortit loppukesällä hyvissä ajoin ennen asiakkuuden siirtoa. Turvallisuussyistä kortti ja kortin tunnusluku saapuvat erillisinä toimituksina kortin haltijan osoitteeseen. Ohjeet uuden kortin käyttöönottoon saatte kortin mukana.

 • Rahahuoltopalvelut

Rahahuoltosopimuksenne ja mahdollinen vaihtorahan veloitusvaltakirjanne siirtyvät OmaSp:lle. Saatte rahanhuoltopalveluista lisätietoa OmaSp:ltä. 

Uudet ehdot astuvat voimaan, kun kauppa toteutuu

Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu säilyy pääosin ennallaan siirron yhteydessä.

OmaSp:n palvelusopimusten ehdot astuvat voimaan Handelsbankenin ja OmaSp:n välisen yrityskaupan toteutumishetkellä. Saat tietoosi tarkan päivämäärän hyvissä ajoin ennen kaupan toteutumista. 

Jos hyväksyt tili-, kortti- ja maksuliikenne- ja verkkopankkisopimustesi siirrot ja sopimuksiin sovellettavat OmaSp:n ehdot, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos vastustat sopimustesi siirtoa, täytä oheinen ilmoitus viimeistään 30.4.2024. 

Tuotteet ja palvelut, jotka eivät siirry OmaSp:lle

 • Valuuttatilit 
 • Arvopapereiden välitys- ja säilytyspalvelut ml. arvo-osuustilit - 
 • Pankkitakaukset 
 • Johdannaiset 
 • Kansainväliset cash management -palvelut, kuten Global-OnLine 
 • Korkotukilainat
Yllä olevat palvelut tulevat päättymään Handelsbankenissa. Kerromme palveluijen päättymisestä erikseen niille asiakkaille, joita muutokset koskevat.

Rahastot ja vakuutukset

Kännykkä, läppäri ja kahvikuppi pöydällä

Rahastot siirtyvät S-Pankille ja vakuutukset Henki-Fennialle

Jos yrityksellänne on rahastoja tai varainhoitosopimus Handelsbankenissa, ne siirtyvät S-Pankille. 

Vakuutussopimuksenne (mm. eläke- ja sijoitusvakuutukset) siirtyvät Henki-Fennialle. 

Yrityskauppojen S-Pankin ja Henki-Fennian kanssa odotetaan toteutuvan loppuvuodesta 2024. Saatte lisätietoa rahastojen sekä varainhoito- ja vakuutussopimusten siirroista myöhemmin. 

Talletussuojan muuttuminen

Talletussuoja siirtyy Ruotsista Suomeen

Yrityksenne Handelsbankenissa olevat talletukset kuuluvat tällä hetkellä Ruotsin talletussuojan piiriin. OmaSp:lle kaupan toteutumisen yhteydessä siirtyvät talletukset siirtyvät korvattavaksi Suomen talletussuojarahastosta. Muutoksen vaikutus on käytännössä vähäinen. Talletussuojat ovat Suomessa ja Ruotsissa hyvin samankaltaiset.    

Lue lisää:

OmaSp toivottaa tervetulleeksi

OmaSp:n konttorilaiset

Oma Säästöpankki, tai tuttavallisemmin OmaSp, on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava ja Suomen kannattavin pankki. Ensiluokkainen asiakaskokemus on OmaSp:ssä sydämen asia. Asiakkaita palvellaan henkilökohtaisesti ja ollaan lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp:n kattava konttoriverkosto ja asiakaspalvelu palvelevat laajoilla aukioloajoilla ja päivittäispalvelut ovat saatavilla ilman ajanvarausta. Monipuoliset digikanavat mahdollistavat pankkiasiointinne missä ja milloin yrityksellenne parhaiten sopii.

Kysymyksiä ja vastauksia

Alla yleisimpiä asiakkuuden siirtoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Lisää yksityiskohtaisempia kysymyksiä ja vastauksia löydät OmaSp:n verkkosivuilta osoitteesta omasp.fi/handelsbanken Avautuu uuteen ikkunaan

Sivut on tarkoitettu OmaSp:lle siirtyville asiakkaille. 

 • Kerromme kirjeessä yrityksenne pankkipalveluiden eli tilien, lainojen, debit-korttien, verkkopankki- ja maksuliikennesopimusten siirtymisestä Oma Säästöpankkiin. Siirtyvien palveluiden kuukausimaksut säilyvät ennallaan siirron yhteydessä. 

  Tutustukaa kirjeen mukana tulleisiin ehtoihin. Jos hyväksytte yrityksenne tili-, kortti-, verkkopankki- ja maksuliikennesopimusten siirrot ja siirtyviin sopimuksiin sovellettavat OmaSp:n ehdot, siirrot eivät edellytä teiltä toimia.

  Jos vastustatte yrityksenne tili-, kortti-, verkkopankki- ja maksuliikennesopimusten siirtoa OmaSp:lle, teidän tulee ilmoittaa siitä viimeistään 30.4.2024. Voitte tehdä ilmoituksen Handelsbankenin konttorissa tai osoitteessa handelsbanken.fi/omasp/oikeus-vastustaa-siirtoa

  Yritysten pitää myös varmistaa, että maksuliikenneyhteydet säilyvät siirron yhteydessä. Tulemme lähiaikoina ottamaan yhteyttä asiakkaisiin maksuyhteyksien varmistamiseksi. 

  Pidämme teidät ajan tasalla kaupan etenemisestä ja haluamme yhdessä OmaSp:n kanssa tehdä siirtymästä yrityksellenne mahdollisimman sujuvaa.

 • OmaSp:n palvelusopimusten ehdot astuvat voimaan Handelsbankenin ja OmaSp:n välisen yrityskaupan toteutumishetkellä. Saatte tietoonne tarkan päivämäärän hyvissä ajoin ennen kaupan toteutumista. 

 • Jos vastustatte sopimusten siirtoa, tili-, kortti-, verkkopankki- ja maksupalvelusopimukset pysyvät toistaiseksi voimassa Handelsbankenissa. Sopimukset kuitenkin irtisanotaan yrityskaupan toteutumisen jälkeen. Handelsbanken on ilmoittanut vetäytyvänsä Suomesta.

  Huomioittehan myös, että kaupan toteutumishetkellä Handelsbankenissa olevat yrityslainat siirtyvät OmaSp:lle. Lainojen siirtoa ei voi vastustaa.

 • Pankkipalvelunne jatkuvat toistaiseksi Handelsbankenissa tavalliseen tapaan asiakkuuden siirtoon saakka ja yritystänne palvelee konttorissanne nimetty yhteyshenkilö. 

 • Liiketoimintojen kauppa toteutuu näillä näkymin alkusyksyllä 2024. Pidämme teidät ajan tasalla pankkipalveluidenne siirtoon liittyvissä asioissa ja saatte lisää tietoa vaiheittain.  

 • Palveluiden hinnat pysyvät ennallaan siirron yhteydessä. 

 • Web Services -yhteyssopimus siirtyy OmaSp:lle. Käyttäjätunnus, varmenteet ja Web Services -yhteyden kanavanumero pysyvät ennallaan. Varmistattehan pankkiyhteysohjelmiston toimittajaltanne, että OmaSp:n yhteys sisältyy ohjelmistoonne. 

  Saatte helmikuun aikana lisätietoja ja ohjeita siirron varmistamiseksi erillisellä kirjeellä helmikuun aikana.

 • Asiakkuutenne siirtyessä OmaSp:lle yrityksenne tilit ja tilinkäyttöoikeudet säilyvät, mutta tilinumerot vaihtuvat. OmaSp lähettää kirjeitse tiedon uusista tilinumeroista ja ohjeet käytännön toimenpiteistä loppukeväällä. Tiedon saatuanne muistattehan ilmoittaa yrityksenne muuttuvat pankkiyhteystiedot kaikille tarvittaville tahoille, kuten asiakkaillenne, palveluntarjoajillenne, maksupäätetoimittajalle ja tilityksiä hoitavalle taholle. 

  OmaSp:n uusi tilinumero on käytettävissä asiakkuuden siirron jälkeen, kun Handelsbankenin ja OmaSp:n välinen yrityskauppa on toteutunut.

  Valuuttatilit eivät siirry OmaSp:lle.

 • Yrityksenne käyttämät maksuliikennesopimukset siirtyvät OmaSp:lle. Jos yrityksenne tili on liitetty tilitoimiston tai muun kolmannen osapuolen palveluihin, otattehan yhteyttä tilitoimistoon/palveluntarjoajaan ja varmistatte, että heillä on olemassa oleva yhteys OmaSp:lle tai että yhteys avataan mahdollisimman pian. Saatte maksuliikennesopimusten siirtymisestä lisätietoja ja ohjeita erillisellä kirjeellä helmikuun aikana.  

 • Kyllä ja OmaSp:ssä saatte käyttöönne yritysverkkopankin lisäksi myös mobiilipankin. Saatte tarkemmat ohjeet yritysverkkopankin käyttöönotosta myöhemmin loppukeväällä.   

  Pyrimme siihen, että OmaSp:n yritysverkkopankkiin siirtyvät mahdollisimman kattavasti esimerkiksi tilitapahtumat, tiliotteet, eräpäivää odottavat maksut, maksu- ja laskuaineistot, maksupohjat ja laskuluonnokset.

 • Nykyiset yrityksen tiliin liitetyt Online Debit -kortit korvataan OmaSp Visa Business Debit -maksukorteilla. Tunnusluvut korvataan uusilla. Saatte lisätietoa OmaSp:n tarjoamista maksukorteista loppukeväällä. 

  Uudet OmaSp Visa Business Debit -kortit saatte loppukesällä hyvissä ajoin ennen asiakkuuden siirtoa. Turvallisuussyistä kortti ja kortin tunnusluku saapuvat erillisinä toimituksina kortin haltijan osoitteeseen. Ohjeet uuden kortin käyttöönotosta saatte kortin mukana.

 • Lainat ja tileihin liitetyt luotot siirtyvät OmaSp:lle nykyisin ehdoin ja vakuuksin, eikä teidän tarvitse näiden osalta tehdä mitään. Pankkitakaukset jäävät Handelsbankeniin.  

 • Rahahuoltosopimuksenne ja mahdollinen vaihtorahan veloitusvaltakirjanne siirtyvät OmaSp:lle. Sopimusten siirtäminen mahdollistaa häiriöttömän käteisen tilityksen ja vaihtorahan tilauksen jatkossakin. 

  Sopimukset käteisen rahan kuljettamisesta Loomis Suomi Oy:n ja Nokas Finland Oy:n kanssa jatkuvat ennallaan, samoin Nokaksen ja Loomiksen yösäilöjen käyttö. Jos olette toimittaneet käteisen rahan Nouto.-säilöjen tai Handelsbankenin konttorien kautta, uudesta käteisen rahan tilitysmenettelystä on sovittava erikseen OmaSp:n kanssa.  

  Käteistä pystyy nostamaan ja tallettamaan kaikissa OmaSp:n konttoreissa ilman ajanvarausta. OmaSp:n laajat aukioloajat mahdollistavat yrityksenne päivittäisten pankkiasioiden hoitamisen. Voitte hyödyntää myös TalletusOtto-automaattiverkostoa käteisen talletuksissa ja nostoissa.

 • Valuuttatilit, pankkitakaukset, arvopapereiden välitys- ja säilytyspalvelut ml. arvo-osuustilit, pankkitakaukset, johdannaiset ja kansainväliset cash management -palvelut, kuten GlobalOn-Line, jäävät kaupan ulkopuolelle. 

  Nämä palvelut tulevat päättymään Handelsbankenissa. Kerromme palveluiden päättymisestä erikseen niille asiakkaille, joita muutokset koskevat.  

 • Handelsbanken on tehnyt yhteistyösopimuksen Nordnetin kanssa. Yhteistyön myötä Handelsbankenin asiakkaat voivat siirtää arvopaperien välitys- ja säilytyspalvelunsa mukaan lukien arvo-osuustilit Nordnetille vaivattomasti ja ilman lisäkustannuksia. Lue lisää. Avautuu uuteen ikkunaan

 • Kaikkia Handelsbankenin rahastoja - myös Suomessa myytäviä rahastoja - hallinnoi Handelsbankenin rahastoyhtiö Ruotsissa. Suomen toimintojen myynti ei vaikuta rahastojen hoitamiseen ja hallinnointiin, vaan nämä toiminnot jatkuvat normaalisti Ruotsista.   

  Kun kauppa aikanaan toteutuu, yrityksenne rahasto-omistus siirretään S-Pankkiin. Siihen saakka Handelsbanken palvelee teitä nykyiseen tapaan, ja voitte olla yhteydessä tuttuun yhteyshenkilöönne konttorissa. 

  Huolehdimme yrityksenne sijoituksista ja tarjoamme teille koko myyntiprosessin ajan yhtä asiantuntevaa neuvontaa ja hyvää palvelua kuin tähänkin asti.  

 • Vakuutussopimukset (mm. lainaturva-, eläke- ja sijoitusvakuutukset) siirtyvät Henki-Fennialle. Saatte vakuutussopimusten siirroista lisätietoa myöhemmin keväällä. 

 • Yrityksenne Handelsbankenissa olevat talletukset kuuluvat tällä hetkellä Ruotsin talletussuojan piiriin. OmaSp:lle kaupan toteutumisen jälkeen siirtyvät talletukset siirtyvät korvattavaksi Suomen talletussuojarahastosta. Talletussuojat ovat Suomessa ja Ruotsissa hyvin samankaltaiset. Lue lisää talletussuojasta.

 • OmaSp ohjeistaa uusiin tileihin ja palveluihin liittyvistä käytännön asioista loppukeväällä 2024. Saatte ajantasaista tietoa myös verkkosivulta osoitteessa omasp.fi/handelsbanken.  Avautuu uuteen ikkunaan

 • Jos olet saanut Handelsbankenista kaksi lähes saman sisältöistä kirjettä, niin tällöin osa palveluistasi siirtyy OmaSp:lle ja osa S-Pankkiin. Tietojasi tullaan siirtämään molemmille pankeille. 

  Otathan yhteyttä omaan asiakasvastaavaasi tai asiakaspalveluumme, niin kerromme lisätietoja sopimustesi jakautumisesta. 

  Asiakaspalvelumme palvelee numerossa 010 444 2442 (ma–pe klo 8–17) tai chatissä www.handelsbanken.fi (ma–pe klo 10–13). 

  Valmistauduthan tunnistautumaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi yhteydenoton aikana.

Palvelemme teitä Handelsbankenissa

Handelsbanken.se

Pidämme teidät ajan tasalla

Palvelemme teitä Handelsbankenissa kaupan toteutumiseen saakka. Saatte meiltä tarpeisiinne perustuvaa neuvontaa, ja huolehdimme palveluidenne sujuvuudesta.

Meille on tärkeää, että tiedätte, miten ja milloin kauppa vaikuttaa pankkiasiointiinne. Pidämme teidät ajan tasalla pankkipalveluidenne siirtoon liittyvissä asioissa ja saatte lisää tietoa vaiheittain. 

Haluamme varmistaa, että siirtymä OmaSp:n asiakkaaksi aikanaan on teille mahdollisimman vaivatonta. 

Jos teillä on kysyttävää tai haluatte keskustella yrityksenne pankkiasioista, otattehan yhteyttä asiakasvastaavaanne tai yritysasiakkaiden asiakaspalveluun numerossa 010 444 2545 (mpm/pvm, avoinna ma–pe klo 9–16).  

Turvaa yrityksesi tiedot

Muista turvallisuus pankkiasioinnissa

Muistutamme, että pankit eivät koskaan pyydä yrityksenne verkkopankkitunnuksia sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimitse.

Älä kirjaudu verkkopankkitunnuksilla sähköpostissa tai tekstiviestissä olevien linkkien kautta. Poista epäilyttävä viesti avaamatta sitä.