YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Handelsbanken on mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta.
ikoni: käsi, jonka yllä sydän

Valitsemamme tavoitteet

Handelsbanken on valinnut kuusi kestävän kehityksen tavoitetta, joiden edistämiseen se keskittyy. Valitut tavoitteet ovat erityisen tärkeitä pankkitoiminnassa. Niihin meillä on konkreettiset vaikutusmahdollisuudet ja niihin liittyvät riskit olemme tunnistaneet.

Kestävän kehityksen tavoitteet eivät siis ole vain valtioita varten, vaan koko yhteiskunnan velvollisuus on tehdä työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritysmaailmalla on tässä työssä tärkeä rooli, aivan kuten YK:n toteutussuunnitelmassa todetaan.

Ikoni: naisen ja miehen merkki yhdistettynä.

Tavoite nro 5: Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvo on kohentunut maailmanlaajuisesti, mutta yhä edelleen epätasa-arvo estää naisia ja tyttöjä käyttämästä perusoikeuksiaan. Handelsbankenissa sukupuolten tasa-arvo kuuluu toiminnan perusarvoihin. Haluamme olla yritys, jossa sekä naisilla että miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet, edellytykset ja valta kehittää pankkia ja edistää omaa uraansa.
Ikoni: ihmisarvoisen työn diagrammi.

Tavoite nro 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Noin puolet maailman ihmisistä elää köyhyysrajan alapuolella. Työpaikka ei välttämättä auta irtautumaan köyhyydestä. Keskusteluissa voimme vaikuttaa yrityksiin, jotta ne tarjoaisivat ihmisarvoista työtä ja mahdollisuudet parempaan toimeentuloon.

Ikoni: Palikoita päällekkäin.

Tavoite nro 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Investoinnit vastuullisiin tuotantolaitoksiin ja ympäristöystävälliset keksinnöt ovat elintärkeitä, jotta voimme luoda paremman tulevaisuuden. Paikallisena pankkina tavoitteemme on pitkän aikavälin tuotto kaikessa toiminnassamme.

Ikoni: Kaupunkisiluetti

Tavoite nro 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Kaupunkien kiivas kasvutahti kohdistaa infrastruktuuriin kestämättömän paineen. Kaupungistuminen synnyttää talouskasvua, mutta pahimmillaan se syventää sosiaalista epätasa-arvoa ja vaarantaa ekosysteemin. Rahoittamalla vastuullista rakentamista voimme edistää myönteistä kaupunkikehitystä.

Ikoni: Silmä, jonka pupilli on maapallo.

Tavoite nro 13: Ilmastotekoja

Muutokset ilmastossa näkyvät jo ja teoilla on kiire. Rahoitamme ilmaston kannalta järkeviä innovaatioita ja sijoitamme kestäviin kohteisiin, jotka vähentävät epäsuoraa ilmastovaikutustamme.

Ikoni: Kokousnuija, jonka päällä rauhankyyhky, jolla oliivinoksa.

Tavoite nro 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Turvallinen yhteiskunta on perusta kestävälle kehitykselle. Pyrimme torjumaan laittomia rahavirtoja ja teemme kaikkemme estääksemme korruptiota ja lahjontaa.