Kolmen kohdan muistilista

Olen koonnut kolme ohjetta, jotka vastaavat niihin kysymyksiin, jotka yritysvastaavamme kohtaavat päivittäin.

Kolmen kohdan muistilista koronaviruksen vaikutuksia miettivälle yritykselle

Koronavirus herättää paljon huolta ja monia kysymyksiä. Käsillä oleva kriisi on paitsi yksilöiden terveyteen kohdistuva, myös vahvasti taloutta kurittava globaali ilmiö. Olen koonnut muutaman olennaisen ohjeen niistä kysymyksistä, joita yritysasiantuntijamme kohtaavat päivittäin.

1. Muodosta yrityksen tilannekuva

Koronan vaikutuksilta tuskin säästyy yksikään toimija, joten kunkin on paikallaan tarkastella oman yrityksen taloutta sekä sen lähimpien sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja toimittajien taloudellista kantokykyä ja toimintamahdollisuuksia. Yhtäaikaisesti toimintaan iskevät esteet ja rajoitukset muodostavat moninaisia uhkia oman liiketoiminnan ylläpidolle joko suoraan tai välillisesti. On hyvä pyrkiä ennakoimaan tilannetta ja olla ajoissa yhteydessä pankkiin tai rahoittajaan, mikäli sinulla on kysyttävää tai yrityksesi on mahdollisesti kohtaamassa haasteita markkinassa.

2. Huomioi asiakkaiden maksukyky

Hyvin moni kantaa huolta olemassa olevien kauppojen rahojen kotiutuksesta; onko asiakas maksukykyinen tai –haluinen? Nämä ovat luonnollisesti kaksi eri asiaa, mutta molemmat aiheuttavat hankaluuksia myyntisaamisten kotiutuksessa. Taloudellinen kurimus maailmanlaajuisesti näkyy joko heti tai pidemmällä aikavälillä yritysten maksukyvyssä, joka on syytä huomioida maksutavoista ja vakuuksista sovittaessa. 

Kaupan rahoitustuotteilla, kuten rembursseilla ja kaupallisilla takauksilla voidaan tehokkaasti suojautua ulkomaisen, miksei kotimaisenkin asiakkaan, maksukyvyttömyydeltä. Myyntitilanteessa ostajariski siirretään pankeille, jolloin taustalla on varmasti vakavarainen toimija huolehtimassa maksuista viime kädessä. Sama tilanne on myös maksuhaluttomuuden kanssa; avain onnistumiseen on oikeinvalitut maksutavat ja vakuudet, joilla suojaudutaan ostajan sopimusrikkomusten aiheuttamilta taloudellisilta vahingoilta.

3. Ennakoi häiriöt maailmalla

Tiedossamme on, että useissa eri maissa on kohdattu erilaisia häiriöitä logistiikan, rahoituksen sekä tuotantolaitosten toiminnassa. Edellisestä esimerkkinä mainittakoon kuriirilähetysten pysähtyminen maissa, jotka noudattavat tiukkoja väestön liikkumiseen liittyviä rajoituksia. Näin ollen monet kaupankäynnin olennaiset asiakirjat eivät pääse perille vastaanottajan pankkeihin ja maksuliikenne kaupan osalta voi viivästyä. 

Osa viiveistä katsotaan juridisesti force majeure -esteiksi, mutta ei kaikki. Esimerkiksi, jos remburssiasiakirjat eivät ole pandemiaeristysten takia ehtojen mukaisesti ajoissa perillä, se ei ole force majeure, eli pakottava este. Tällöin pikaiset muutokset kaupan ehtoihin ovat paikallaan. Kaikessa tässä autamme asiakkaitamme mielellämme.

Yhteistyössä on voimaa

Kohtaamme kaikki maailmanlaajuiset haasteet yhdessä. Huolehdimme asiakkaidemme tarpeista poikkeusoloista riippumatta. Finnvera, Business Finland ja useat eri valtakuntamme suvereenit toimijat tukevat yrityksiä korostetusti näin poikkeusaikoina. 

Meillä on kaikki edellytykset minimoida kriisin vaikutuksia yhteistyössä; huolehtia suojauksista ja maksutavoista ja katsoa yhdessä miten toimia kullekin ajankohtaisissa asioissa yhtiön liiketoiminnassa, yhtiön koosta riippumatta.

Olemme täällä asiakkaitamme varten, olkaamme yhteyksissä ja kuljetaan tämäkin matka yhdessä!

Jukka Kuusala
Head of Corporate Banking