Korkeajännitteen muuntaja.

Riskienhallinta

Yritystoiminnassa on monenlaisia riskejä. Tunnistatko yrityksesi riskit ja tiedätkö, miten voit suojautua niiltä?
-

Kasvata yritystäsi – älä riskejä

Arjen rutiinien keskellä kokonaisuuden hahmottaminen ja riskien tunnistaminen voi olla vaikeaa.

Autamme sinua tunnistamaan ja arvioimaan yrityksesi riskit.

Valuuttariski

Käykö yrityksesi kansainvälistä kauppaa? Mitä tapahtuu, jos valuuttakurssit heilahtelevat?


Tee se itse MarketOn-Line-palvelussa

MarketOn-Line-palvelussa yrityksesi voi vaihtaa valuuttaa sekä tehdä valuuttatermiini- ja valuuttaswap-sopimuksia. Palvelu on helppo integroida yrityksen omiin järjestelmiin, ja se säästää aikaa perinteiseen valuuttakauppaan verrattuna.

Ikoni: Punnan ja dollarin valuuttaikonit ympyröissä.

Tunnistatko eri alojen riskit?

Tuotantoyritys

Yleisin riski yrityksessä ovat lainojen korot. Tuotantoa varten tarvitaan myös raaka-aineita, joiden maailmanmarkkinat voivat vaihdella rajustikin. Kaupankäynti voi aiheuttaa valuuttariskin.

Kauppa ja palvelu

Korkoriskien lisäksi kansainvälisessä kaupassa on aina valuuttariski. Jos yrityksesi vastaa kuljetuksista, polttoaineeseen liittyvä raaka-aineriski on aina olemassa.

Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätalousalaan kuuluu paljon investointeja, joten korkoriski on suuri. Raaka-aineriski on huomattava sekä ostettavissa rehuissa että myytävissä maataloustuotteissa.


Henkilöstöriskin vähentäminen - lisäeläkevakuutus

Lisäeläkevakuutus on vapaaehtoinen ryhmäeläke, jolla yrityksesi voi palkita työntekijöitä ja pitää kiinni heistä.

Kaksi naista työneuvottelussa.

Lue lisää

Siluettikuva Manhattan Bridgestä.

Voit hoitaa valuutanvaihdon ja -suojauksen itse, kun yrityksellä on siihen tarvetta.

Valuuttakauppa verkossa