Yritysasiakkaan tunteminen

Handelsbankenilla on velvollisuus tunnistaa ja tuntea yritysasiakkaansa. Siksi keräämme yritykseltäsi tietoja asiakassuhteen alussa ja sen aikana.
Toimihenkilö ja asiakkaat keskustelevat

Päivitä yrityksesi tiedot

Miksi kysymme yrityksesi tietoja?

Pankkimme tavaramerkki on henkilökohtainen, paikallinen ja vastuullinen palvelu. Mitä paremmin me tunnemme yrityksenne ja sen tarpeet, sitä paremmin pystymme tarjoamaan teille sopivia ratkaisuja.

Pyrimme omalla toiminnallamme turvaamaan asiakkaidemme taloudellisia etuja ja suojelemaan asiakkaitamme laittomalta toiminnalta, kuten erilaisilta huijauksilta, esimerkiksi tietojen kalastelulta ja identiteettivarkauksilta.

Pankkina meillä on myös lainsäädäntöön perustuva velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaamme. Meidän pitää voida todentaa henkilöllisyytesi luotettavista tunnistusasiakirjoista. Varmistamme myös, mitä pankkipalveluita yrityksenne tarvitsee ja miten niitä käytätte.

Yrityksen asiakastietojen päivittäminen

Mikäli yrityksesi asiakastietojen päivittäminen on ajankohtaista, olemme lähettäneet sinulle kirjeen, jonka mukana on asiakastietolomake sekä palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu. Palautathan meille asiakastietolomakkeen täytettynä postitse. Kiitos yhteistyöstä!


Tunteminen edellyttää tunnistamista

Asiakkaan tunnistaminen

Asiakkaan tunnistaminen tarkoittaa sitä, että meidän on pankkina kyettävä todentamaan asiakkaan ja asiakkaan edustajan henkilöllisyys hyväksyttävästä voimassa olevasta tunnistamisasiakirjasta. Me hyväksymme seuraavat tunnistamisasiakirjat:

 • passi
 • henkilökortti, joka on suomalaisen viranomaisen myöntämä ja voimassa määräajan
 • henkilökortti, joka on Euroopan talousalueella sijaitsevan maan, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä ja kelpaa matkustusasiakirjaksi.

Kysymyksiä ja vastauksia asiakkaan tuntemisesta

Alla kooste yleisimmistä kysymyksistä. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota yhteys asiakaspalveluumme, puh. 010 444 2545.
 • Asiakassuhteen perustamisen ja ylläpitämisen edellytyksenä on se, että pankki tuntee asiakkaansa.

  Kaiken taustalla on pankkien lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Meillä on velvollisuus tietää, miten pankin tuotteita ja palveluja käytetään. Myös asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen on velvollisuutemme. Siksi keräämme ja kirjaamme tietoja asiakkaistamme säännöllisesti.

  Pankit ovat avainasemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa. Velvollisuutemme on huolehtia siitä, että pankkia ei käytetä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kanavana.

 • Vastuullisena toimijana haluamme omalta osaltamme edistää rahoitusalan luotettavuutta ja tehdä voitavamme talousrikollisuuden torjumiseksi. Luovuttamalla pyydetyt tiedot tuet meitä tässä tehtävässä. Samalla autat meitä suojaamaan yritystänne taloudellisilta väärinkäytöksiltä.

  Kun tunnemme sinut ja yrityksenne, pystymme ymmärtämään tavanomaisen toimintanne perusteet sekä havaitsemaan ja selvittämään siitä poikkeavan toiminnan. 

  Päivitämme tietojanne myös erilaisten identiteettivarkauksien ja muiden väärinkäytösten estämiseksi.

 • Kysymme sinulta esimerkiksi henkilötietoja ja yrityksenne toimintaan liittyviä tietoja. Pidättehän asiakastietonne ajan tasalla.

 • Pankilla on velvollisuus kerätä riittävät tiedot asiakassuhdetta perustettaessa ja ylläpitää tiedot ajan tasalla koko asiakassuhteen ajan. Esitämme kysymyksiä, kun teistä tulee asiakkaamme ja säännöllisin väliajoin koko asiakassuhteen ajan.

 • Yrityksen edustajien ja tosiasiallisten edunsaajien on annettava nämä tiedot. Lisäksi pyydämme tiedot yrityksen verkkopalveluja käyttäviltä henkilöiltä. 

 • Pankkina meillä on lain mukaan oikeus kieltäytyä palvelun jatkamisesta, jos emme saa asiakkaaltamme riittäviä tuntemistietoja.

  Jos emme muistutuksista huolimatta saa pyytämiämme tietoja tai selvityksiä määräaikaan mennessä, saatamme joutua rajoittamaan yrityksenne käytössä olevia palveluita tai viime kädessä irtisanomaan asiakkuutenne.

  Huolehdittehan siitä, että yrityksenne tiedot ovat aina ajan tasalla.

 • Pankilla on velvollisuus kysyä näitä kysymyksiä kaikilta asiakkailtaan. Kysymyksiä ei esitetä kaikille asiakkaille kuitenkaan samanaikaisesti.

 • Kyllä. Kaikkien Suomessa toimivilla pankeilla on lakisääteinen velvollisuus kerätä ja kirjata tietoja asiakkaistaan säännöllisesti sekä todentaa asiakkaan henkilöllisyys. Velvollisuus koskee myös yritysverkkopankin käyttäjiä.

 • Antamasi tiedot tallennetaan asiakasjärjestelmiimme. Näin varmistamme, että tietosi ovat oikein ja ajan tasalla. 

  Tietojen perusteella voimme havaita ja selvittää mahdollisen poikkeavan toiminnan. Näin varmistamme yritysverkkopankkinne käytön turvallisuuden.

  Käsittelemme kaikkia antamianne tietoja ja asiakirjoja ehdottoman luottamuksellisesti, salassapitovelvollisuuden sekä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

  Käytämme asiakkaan tuntemiseen liittyvien lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi keräämiämme tietoja ainoastaan tähän tarkoitukseen. Emme hyödynnä näitä tietoja esimerkiksi markkinoinnissa.

 • Kysymme näitä tietoja säännöllisesti, jotta voimme palvella yritystänne eri tilanteissa mahdollisimman hyvin. Tiedot on pidettävä ajan tasalla koko asiakassuhteenne ajan. Tietoja ja selvityksiä pyytämällä pystymme ymmärtämään asiakkaidemme tavanomaisen toiminnan perusteet sekä havaitsemaan ja selvittämään siitä poikkeavan toiminnan.

 • Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka omistaa suoraan tai välillisesti yli 25 prosenttia yrityksestä taiyhteisöstä tai käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 prosentin osuutta äänioikeuksista ja jolla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö hallituksen jäsenistä. 

  Tosiasiallisena edunsaajana voidaan myös pitää henkilöä joka käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä.

  Jos kukaan ei omista yli 25 prosenttia yrityksestä tai yhteisöstä tai muuten käytä vastaavaa määräysvaltaa, tosiasiallisina edunsaajina pidetään kaikkia hallituksen varsinaisia jäseniä, vastuunalaisia yhtiömiehiä tai toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

 • Suomen lainsäädäntö edellyttää, että pankin tulee selvittää, onko asiakas tai asiakkaan tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.

  Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä pidetään luonnollista henkilöä, joka toimii merkittävässä julkisessa tehtävässä Suomessa tai jossain muussa valtiossa, esimerkiksi valtionpäämiehenä, ministerinä, parlamentin jäsenenä, poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä, ylimpien tuomioistuinten jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä, puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina tai valtion enemmistöomisteisen yrityksen tai valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä.

 • Yrityksen toiminimen allekirjoittaja voi nimetä yritysverkkopankin käyttäjiä ja heidän käytössään olevia pankkipalveluja. 

  Yritysverkkopankkitunnukset ovat henkilökohtaisia. Jos yritysverkkopankkia käyttää useampi yrityksen työntekijä, jokaisen käyttöoikeuksista sovitaan erikseen.

 • Asioidessasi verkkopalvelussa voit todistaa henkilöllisyytesi esimerkiksi käyttämällä vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä kuten verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Tuntemistietojen päivityspyyntöjä vuoden 2024 aikana

Nainen istuu tuolilla ja katsoo kameraan

Pyydämme asiakkaitamme säännöllisesti päivittämään henkilöllisyyteen ja pankkiasiointiin liittyviä tietoja pankkiasioiden sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. 

Tuntemistiedot ovat osalla asiakkaistamme erääntymässä vuoden 2024 aikana. Saatamme siis tarvittaessa olla yhteydessä sekä tuntemistietojen että tunnistamisasiakirjojen päivityksen vuoksi.