Bli företagskund

Ditt företag får en egen kontaktperson, som hjälper dig med alla företagstjänster.
Medarbetare i företaget står och diskuterar.

Som företagskund i Handelsbanken

Våra nya kunder blir gamla kunder. En viktig förutsättning för ett långvarigt kundförhållande är att du känner oss och att vi känner ditt företag. Bäst lyckas det i det lokala bankkontoret, där din kontaktperson tar hand om företagets bankärenden.

Du kan vara säker på att vi erbjuder ändamålsenliga lösningar, som står pall för tidens tand. Endast när du är nöjd, kan vi kalla oss en bra bank.


Företagets bankbyte

Kontakta vårt kontor och kom överens om ett möte. Du berättar för din kontaktperson om ditt företag och er verksamhet, så han kan ge dig ett erbjudande. Ni går i genom tjänsterna och kommer överens om vad företaget behöver.

Är du ny företags- eller samfundskund?

Från och med 1 juli 2020 ska alla nya företags- eller samfundskunder som är skyldiga att anmäla sina verkliga förmånstagare uppvisa ett förmånstagarutdrag för att kunna öppna banktjänster. 

Mer information om hur man lämnar in en anmälan om förmånstagare finns på Patent- och registerstyrelsens Öppnas i nytt fönster samt Företags- och organisationsdatasystemets Öppnas i nytt fönster webbsida.


Symbol: bokstaven i inom en cirkel

Uppdatera informationen om företaget

Banken har lagstadgad skyldighet att ha god kunskap om hur dess kunder använder bankens tjänster och produkter. För att känna kunden måste vi samla in information av alla företags- och samfundskunder då en ny kundrelation inleds samt regelbundet uppdatera informationen under kundrelationen.