- Handelsbaken.seKollegor på gatan i storstaden.

Handelsbanken för företag

En del av verksamheterna avvecklas

Handelsbanken säljer sin verksamhet i Finland. Från och med 30.4.2024 tar vi inte emot nya företagskunder, men vi betjänar fortfarande våra befintliga företagskunder.

De nya kontoren betjänar företag och husbolag

Våra företags- och husbolagskunder betjänas nu av företagskontoret och bostadsaktiebolagskontoret.

En leende man sitter i soffan med en bärbar dator i knät

Företagskontoret

Företagskontoret för de företag som inte överförs till Oma Sparbank eller S-Banken i samband med företagsaffären:

En kvinna pratar i telefon

Bostadsaktiebolagskontoret 

Bostadsaktiebolagskontoret för husbolagets alla bankärenden:

Verksamheter som överges

Nyförsäljning till stora företag och samfund, kommuner samt husbolag och fastighetsbolag har upphört. Vi kommer att fortsätta att betjäna våra nuvarande kunder med avseende på befintliga avtal som vi har gjort hittills.

SMF-företag i hemlandet

Nyförsäljningen för SMF-företag har upphört. Vi tar inte längre emot nya SMF-företagskunder, men vi betjänar fortfarande de befintliga.

Internationella tjänster

Dra nytta av möjligheterna i utrikeshandeln, men begränsa riskerna.

Handel och service

Att ta emot betalningar är livsviktigt för ditt företag.

Husbolag och disponenter

Nyförsäljning till husbolag har upphört. Vi tar inte längre emot nya husbolagskunder men betjänar de befintliga.

the globe

Ändringar till landspärr för betalningar i nätbanken

Funktionen för att byta landsspärren för betalningar i nätbanken kommer att ändras den 30 oktober 2022, då alla landsval du gjort tidigare kommer att tas bort. I framtiden måste du välja de länder som du vill göra betalningar till. Finland är alltid ett tillåtet land för betalningar. 

När du vill göra en betalning till en annan bank än en bank som är verksam i Finland, måste du tillåta landet för betalningar under "Tillåtna länder för betalningar" (tidigare "Landsspärren för betalningar"), som du hittar både i namnmenyn och på sidan Betalningar efter förändringen.  

I mobilbanken kan du fortfarande göra betalningar endast till banker som är verksamma i Finland.

Förändringen förbättrar betalningarnas säkerhet.