Tre personer sitter och tittar på en bildskärm med en whiteboard i bakgrunden.tre kollegor har möte runt en dator

Digitala tjänster för företag

Välj var och när du sköter företagets bankärenden - på kontoret, på nätet eller som filöverföring.
dator

Nätbanken för företag

I nätbanken sköter du företagets betalningar och placeringar. Användarna får användarfullmakt beroende på deras arbetsuppgifter. Om din reskontra kan skapa betalfiler, kan du skicka dem via nätbanken.

-

Filöverföring

Med en Web Services-uppkoppling kan du skicka banken filer med betalningar och nätfakturor och också hämta kontoutdrag och referensgiron.  En effektiv betalningsrörelse sparar tid och resurser för ditt företag. Du kan använda våra filöverföringstjänster i nätbanken eller i företagets reskontraprogram, om du därifrån kan koppla upp till Handelsbanken.


Kortinlösen 

Alla kortbetalningar direkt på företagets konto till fullt belopp oberoende av om betalningarna har gjorts på nätet, i kvartersbutiken eller i en telefontjänst. Handelsbanken erbjuder kortinlösen i alla nordiska länder.

Nätfaktura/ E-faktura

Nätfakturan är effektiv och snabb. Ofta är det också det faktureringssätt som betalaren önskar sig eller rentav förutsätter. Skicka nätfakturorna som filöverföring till banken, så ser banken till att mottagarna får dem.


E-betalning 

Erbjud kunderna i din nätbutik möjligheten att betala med Handelsbankens e-betalning. Du får in betalningen på företagets konto redan innan du levererar varan eller tjänsten. Din kund får i gengäld ett säkert och enkelt sätt att betala.

Identifieringstjänst

När du i din nättjänst vill erbjuda personligt och anpassat innehåll och samtidigt säkra informationen om din kund, behöver du kunna identifiera kunden på ett pålitligt sätt. Handelsbankens bankkoder är en lagenlig stark autenticering.

Du kan skaffa Handelsbankens identifiering och andra identifieringstjänster av en registrerad leverantör av tjänster för identifieringsförmedling.


-

GlobalOn-Line

Hela koncernens alla betalningar via en kanal. I GlobalOn-Line sköter du de lokala betalningarna i alla länder och valutor.

MarketOn-Line

Du sköter valutaaffärerna när det passar dig. Du bekräftar dem i ConfirmationsOn-Line. Du får en effektiv riskhantering.


Open Banking

Innovativa tjänster

Open Banking ger oss möjligheten att utveckla nya banktjänster. Vi tror på att ny teknologi bidrar till ökad transparens och en bättre kundupplevelse.

Developer Portal

I Handelsbankens Developer Portal får du som utvecklare tillgång till en testmiljö där du kan utforska och testa våra APIer.