Husbolag

Bostadsbolagets aktie är den viktigaste placeringen för många. Ditt husbolag ansvarar för att din placering är i goda händer. Som tur är, så hjälper Handelsbanken.
Vita hus i rad.

En egen kontaktperson, ett direkt telefonnummer och bara de banktjänster som bolaget behöver


two horisontal arrows one pointing to the right and one to the left

Betalningar

De ankommande betalningarna består av bolagsvederlag och de avgående betalningarna av kostnader för fastighetsskötseln och underhållet. E-fakturan är ett effektivt sätt att debitera bolagsvederlaget. E-fakturorna kan du skicka som filöverföring till banken. När filöverföringen har kopplats till disponentens reskontra, så blir hanteringen enkel och bokföringsjobbet minskar. Det är också lättare för styrelsen att följa upp husbolagets ekonomi.

Nätfaktura
Filöverföring
Ikoni: pelastusrengas.

Riskhantering

Den största ekonomiska risken för ett husbolag ligger i låneräntan. Ett husbolag kan skydda sig mot räntestigningar med ränteskydd.

Fastighetsbolagets risker

Att spara och fondera

Ibland är det klokt att fondera medel för kommande renoveringar och byggprojekt genom att driva in överloppsvederlag.

Husbolaget måste också se till sin likviditet. Vi hjälper ditt husbolag med valet av sparobjekt som svarar mot husbolagets önskemål.

Kapitalförvaltning

Digitalisering av aktiebrev – den elektroniska ägaranteckningen

Pariskunta tutkii tablettia keittiössä.

Aktielägenheternas aktiebrev i pappersform kommer att ersättas med elektroniska ägaranteckningar senast år 2033.

Läs instruktioner för aktieägare.

Digitalisering av aktiebrev – den elektroniska ägaranteckningen
Digitaliseringen av aktiebrev – hur och när?Öppnas i nytt fönster

Beslut och dokument

Alla beslut om banktjänster kräver beslut av bolagsstämman. Bolagsstämman kan också ge styrelsen eller disponenten fullmakt att avtala om villkoren. Banken behöver en kopia av protokollet, där besluten framgår.

Om disponenten inte ensam får underteckna husbolagets avtal enligt handelsregistret, måste det klart stå i protokollet från bolagsstämman eller ett styrelsemöte att disponenten befullmäktigas att underteckna dokumenten i banken.


En kvinna med en jeansskjorta på sig.

Ta kontakt

Kontakta vårt kontor och kom överens om ett möte. Ditt husbolag får en egen kontaktperson, som du kan vända dig till i alla bankärenden. 

Hitta bankkontor