1. Företag
  2. /
  3. Kapitalförvaltning för företag
En kvinna skriver på tavlan och ler. a woman drawing numbers on a whiteboard in front of people

Handelsbankens kapitalförvaltning och placeringstjänster för företag

Du har jobbat hårt för ditt företag. Nu sätter vi kapitalet i arbete.

Kapitalförvaltning för företaget

Kapitalförvaltningen för företag kännetecknas av vissa särdrag. Företaget kan ha olika mål för sin kapitalförvaltning: Ett företag kan placera sitt kassaöverskott för en kort tid i likvida placeringar med lägre risk och en rimlig avkastning. Ett annat företag kan placera på lång sikt.

Det är du som företagare som bestämmer hur företagets kapital ska förvaltas. Vi erbjuder företaget individuell kapitalförvaltning, där placeringsobjekten väljs på basis av mål, planer men också dagsläget.

Du kan dra nytta av våra placeringschefers kunnande, men själv fatta besluten. Om du i stället vill koncentrera dig på att leda företaget, rekommenderar vi diskretionär portföljförvaltning. Handelsbankens portföljförvaltare följer med vad som händer på marknaden och fattar besluten på basis av marknadshändelserna och den placeringsplan ni gjort upp. Du får på detta sätt tid att göra det, som du anser viktigast.


En kvinna i blå skjorta talar i telefon.

Avtala med din portföljförvaltare om placeringslösningarna

Handelsbanken är en pålitlig kapitalförvaltare: vår erfarenhet av förvaltning av företagskapital är unik. Vi har redan i många år fungerat som kapitalförvaltare för finska företag.

Avtala om ett möte med en av våra kapitalförvaltare på bankkontoret eller hemma hos dig, så går vi i genom vilken lösning som kunde passa dig och ditt företag. Vad vill du uppnå med kapitalförvaltningen? På basis av det lägger vi upp en kapitalförvaltningstjänst som passar ditt företag.

Hos oss får du en kontaktperson som sköter både dina och företagets ärenden. Du kontaktar hen utan mellanhänder eller telefoncentraler.

Fyll i kontaktblanketten eller ring oss.


Ikon: Diagram som slutar i ett nytt växtskott med två blad.

Handelsbanken är en pålitlig partner för kapitalförvaltningen i företaget

Som kapitalförvaltningskund i Handelsbanken kan lita på att din portfölj förvaltas aktivt utgående från vad som händer på marknaderna och alltid med tanke på ditt bästa. Vår portföljförvaltning håller alltid ett öga på marknaden och gör de ändringar i portföljen som behövs - givetvis alltid i enlighet med den avtalade placeringsplanen. Du kan koncentrera dig på det som du tycker är allra viktigast i lugn och ro. 

Behoven och utgångsläget är unika för varje kund. Därför skräddarsyr vi kapitalförvaltningen för varje kund.