Att sälja sitt företag - hur får jag en fortsatt avkastning på kapitalet

Att sälja sitt företag innebär en stor förändring, men i bästa fall en belöning för en livsgärning. Vi stöder dig i din nya livssituation. Vi erbjuder individuell service utan att ge avkall på vårt ansvar och vår kvalitet.

Att sälja sitt företag innebär en stor förändring

Det innebär en stor förändring i livet när man säljer sitt företag. Vad ska man göra med det kapital man får? Många vill i planeringen inför framtiden även komma i håg de efterkommande. Att avstå från sitt företag är en stor sak i synnerhet känslomässigt. I det nya läget erbjuder vi hjälp av en av Nordens största banker. 

Planen för kapitalförvaltningen ska sättas ihop med omsorg. pengar som du förtjänat med hårt arbete representerar många skeden i ditt liv och vi respekterar det. Vi beaktar också din livssituation och fluktuationerna på marknaden, så att placeringsplanen alltid är up-to-date. Bara den bästa lösningen för dig är bra nog för oss. I diskussionerna ser vi på din livssituation och dina önskemål. Sedan använder vi all den expertis vi har i banken för att betjäna dig.

En man och en kvinna går jämsides längs företagets korridor.

Att bestämma värdet på ditt företag

Försäljningen av ett företag innehåller många steg. Företagets värde avgör långt dina framtida möjligheter. Vårt mål är att diskussionerna och planeringen tillsammans med våra experter ger dig en lösning som du kan dra största möjliga nytta av i framtiden. Din kontaktperson och våra placeringsexperter hjälper dig med att fastställa företagets värde och även i andra försäljningsfrågor.


Ikon: En hand håller en bunt med sedlar.

Handelsbankens kapitalförvaltning som ditt stöd

Det är viktigt att göra en placeringsplan för en kort tidshorisont och en för en lång tidshorisont. Vi beaktar också den avkastning som ska gå över generationsgränserna. Det kan ofta vara klokt att lägga upp den långsiktiga planen tillsammans med den yngre generationen eller åtminstone att höra dem. 

Det som ligger till grund för placeringsplanen är dina värderingar. Planen ska kännas bra för dig och den ska kunna anpassas till dina förändrade behov. Uppgiften för våra experter är att planen fungerar i praktiken, så att du får tid över till det som du helst vill göra. Du är med och lägger upp din kapitalförvaltning själv: du kan vara aktiv eller ge vår kapitalförvaltare fullmakt att fatta placeringsbesluten å dina vägnar.


Ta kontakt

Du kan kontakta oss direkt och boka en tid.

Du kan också fylla i vår kontaktblankett, så ringer vi dig.