Placeringsavtal för företag

Placeringsavtalet är en helhetslösning, där du på ett enkelt sätt placerar både mångsidigt och skatteförmånligt.
En sittande man pratar med en kvinna som står bredvid.
  • Ett stort urval placeringsobjekt garanterar att du kan sprida ditt kapital på ett effektivt sätt.
  • Om du köper och säljer inom försäkringsavtalet eller om du tar ut av kapitalet, så betalar du ingen skatt.
  • Ingen minimiplacering eller minimitid - du kan lyfta pengar ur försäkringsavtalet när som helst.

Placeringsavtalet fungerar så här

avtal med penna på
  • Placeringsavtalet är ett ramavtal, och inom ramen kan du byta placeringsobjekt utan att du beskattas för försäljningsvinsten. 
  • Du kan göra flera ändringar i din sparplan på en och samma gång.
  • Placeringsavtalet är ett flexibelt avtal, som som du kan använda för att långsiktigt bygga upp din förmögenhet.

Ikon: Lagparagraf.

Nytt i beskattningen av försäkringssparande

Vid årsskiftet fick vi två ändringar i beskattningen av försäkringssparandet:

  • Förändringar i vilken ordning uttagen gäller kapital och avkastningen
  • Du kan dra av förlusten i beskattningen om ett placeringsavtal förfaller med förlust.

Placeringsobjekt

Du kan välja mellan flera placeringsobjekt:

Placeringsavtal med professionellt portföljavtal

Om ditt företag inte har resurser att själv administrera placeringarna i placeringsavtalet, kan du välja en färdig lösning med portföljtjänst. Du väljer strategi som passar ditt företag och Handelsbanken professionella kapitalförvaltning svarar för förvaltningen av företagets kapital. Du får tid för annat.


Ta kontakt

Du får en personlig expert och hens direkta telefonnummer. Ta kontakt, så hjälper vi dig att sätta ihop en okomplicerad lösning som uppfyller de behov och mål som företaget har.