Placeringsrådgivning för företag

Planerar du investeringar, som du behöver spara till? Har ditt företag överloppslikviditet? Vi hjälper dig att välja de rätta placeringslösningarna.

Tiden och risken avgör

Tid

Hur lång tid kan du placera? Om det handlar om en buffert som kanske behövs i likviditetshanteringen, ska placeringarna vara lätta att omvandla till pengar. Då ska pengarna inte heller läggas på placeringsobjekt som kräver lång tidshorisont.

Placeringar på lång tid kommer i fråga när ditt företag sparar för en viss investering och när du vet när investeringen ska förverkligas. En  längre tidshorisont ger bättre möjlighet till avkastning, men risken kan vara större.

Risk

Vanligen är avkastningsförväntningarna mindre om placeringen har lägre risk än förväntningarna på en placering med högre risk. Du kan sprida risken genom att fördela dina placeringar på olika branscher och marknader.


Avtala om ett möte

-

På kontoret får du och ditt företag alltid hjälp. Ta kontakt, om du funderar på företagets kapitalförvaltning.

På kontoret får företaget en egen kontaktperson, som betjänar dig och ditt företag.