1. Företag
  2. /
  3. Likviditet
  4. /
  5. Företagets betalningar

Företagets betalningar

Betalningarna ska fungera, men de ska inte synas. Pålitliga, effektiva tjänster är en viktig del av företagets vardag.
Två kvinnor studerar något på datorskärmen.

Betalningarna kommer in och går ut - med möjligast litet besvär

Ikon: bild av en enkel jordglob.

Länder öppna för utlandsbetalningar

Från 1.7.2020 kan du göra utlandsbetalningar (valutabetalningar) bara till en avgränsad grupp av länder. På samma sätt kan du bara ta emot utlandsbetalningar från en bestämd grupp av länder. På detta sätt försöker Handelsbanken effektivera bekämpningen av ekonomisk brottslighet.

Kom ihåg att meddela de länder, som du har betalningar till och från, och också antal betalningar och deras belopp. Detta gör du i nätbankens namnmeny under punkten Dina uppgifter.


dator med en pil på

Nätbanken för företag

Nätbanken för företag är en kanal för det mindre företaget, men också för ett lite större, att smidigt sköta sina betalningar.

Via Nätbanken för företag kan ditt företag också skicka betalningsfiler till banken, om transaktionerna är jättemånga.


filöverföring

Filöverföring

Om ditt företag kan automatisera betalningarna, så rekommenderar vi filöverföringen via Web Services-uppkoppling. Filerna förmedlas mellan banken och företagets reskontra automatiskt. 


två dokument med pilar till och från varandra

Likviditetshantering

Likviditetshanteringen i en stor koncern kan skötas via många olika tjänster, beroende på företagets verksamhet. Om ditt företag har verksamhet endast i hemlandet, är Koncernkonto rätt tjänst. GlobalOn-Line passar koncerner med internationell verksamhet. Cash Pool är en tilläggstjänst, om koncernens kontostruktur och likviditet är mycket komplexa.

Koncernkonto
GlobalOn-Line  
CashPool


Open Banking

Innovativa tjänster

Open Banking ger oss möjligheten att utveckla nya banktjänster. Vi tror på att ny teknologi bidrar till ökad transparens och en bättre kundupplevelse.

Developer Portal

I Handelsbankens Developer Portal får du som utvecklare tillgång till en testmiljö där du kan utforska och testa våra APIer.